Η εκδήλωση

*Η παρακολούθηση του σεμιναρίου απαιτεί φυσική παρουσία του συμμετέχοντα. Εξ” αποστάσεως παρακολούθηση δεν προβλέπεται.*

Internet Marketing in 3 simple steps from building a site (step 1) to online promotion and advertising (step 2) and finally tracking, analysis and optimization (step 3). In this workshop we are going to analyze the 3 internet marketing steps. Internet Marketing starts from building and optimizing a successful website taking care of the architecture, the design, the content and the main technical factors. The SEO rules are part of the optimization before and after launching the site. When the site is launched, then we need to promote it with search and network advertising (Google Adwords), branding ads (display), video ads (YouTube), affiliate marketing, social media marketing and guerilla marketing. Then we must track the results and optimize our site and our strategy in a long, never-ending process.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το σεμινάριο είναι αυτοτελές.

Δηλώστε συμμετοχή στο ακόλουθο link: www.samsung.com/gr/innovathens/, για την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει.
Μετά την επιτυχή εγγραφή θα λάβετε ένα mail στο οποίο και θα πρέπει να απαντήσετε προκειμένου να κατοχυρώσετε τη συμμετοχή σας.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.

Το πρόγραμμα

  • 25 Φεβρουαρίου 2015
    16:00 - 18:00

Δήλωσε συμμετοχή

Δήλωσε Συμμετοχή