Καινοτομία 5: Η καινοτομία στην Ελλάδα και διεθνώς

22 / 03 / 2018

NEWSFEEDS_paralliles

Ο Αρίστος Δοξιάδης, σύμβουλος επιχειρήσεων, αναλύει και παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το ελληνικό σύστημα των καινοτομικών επιχειρήσεων Ακολουθεί Roundtable:

Εξαντλήθηκε Ολοκληρώθηκε