Διαγωνισμός Ανοιχτής Σχεδίασης Εξοπλισμού Δημοσίων Χώρων

Το ΕΠΙ.νοώ–ΕΜΠ σε συνεργασία με την μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΕΛ/ΛΑΚ προκηρύσσει διαγωνισμό με θέμα καινοτόμα συστήματα και αντικείμενα ανοιχτής σχεδίασης που μπορούν να παραχθούν τοπικά – “Openly Designed | Locally Produced”.

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η ανάδειξη συστημάτων και αντικειμένων που στοχεύουν στη βελτίωση του δημόσιου χώρου, τα οποία έχουν σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με τη χρήση ελεύθερα διαμοιραζόμενης πληροφορίας τόσο ως προς το υλικό (υλισμικό) όσο και ως προς το λογισμικό τους.

Αντικείμενο και κατηγορίες διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός αποτελείται από τρεις διαφορετικές κατηγορίες επεμβάσεων στο δημόσιο χώρο θα επιλεγούν έως δέκα (10) έργα που θα χρηματοδοτηθούν με 2000-4000 ευρώ.

1. Γενικός Υπαίθριος Αστικός Εξοπλισμός: (π.χ. παγκάκια, σήμανση, στέγαστρα, στάσεις, κιόσκια πώλησης ειδών, αντικείμενα σχολικού περιβάλλοντος).

2. “Έξυπνος” Δημόσιος Φωτισμός: Φωτισμός δημοσίων χώρων είτε με πρόταση νέου αυτόνομου φανοστάτη, είτε με παρέμβαση σε κάποια υπάρχουσα αστική δομή. Ο έξυπνος χαρακτήρας μπορεί ενδεικτικά να περιλαμβάνει ηλεκτρονικούς αισθητήρες με συστήματα μέτρησης (πχ. ατμοσφαιρικής ποιότητας, φωτορύπανσης, ηχορύπανσης, κίνησης, wifi, κλπ…).

3. Έπιπλα Εσωτερικών Δημοσίων Χώρων: Εξοπλισμός που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε δημόσιες υπηρεσίες και φορείς (π.χ. έπιπλα γραφείου, καρέκλες, φωτιστικά, κρεμάστρες-καλόγεροι, αντικείμενα σχολικού περιβάλλοντος).

Οι διαγωνιζόμενοι είναι ελεύθεροι να υποβάλουν προτάσεις σε περισσότερες της μιας κατηγορίας.

Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Οι προτάσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στη φόρμα που είναι διαθέσιμη εδώ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά, έως και τις 13 Σεπτεμβρίου 2015, οι προτάσεις που θα εγκριθούν θα πρέπει να έχουν υλοποιηθεί έως τις 30 Οκτωβρίου 2015.

Οι προτάσεις θα αξιολογούνται όταν υποβάλλονται εως και τις 13/9.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.