Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Recourses Management) – Γεράσιμος Τζαμαρέλος

 

Το INNOVATHENS Powered by Samsung παρουσιάζει online το σεμινάριο με θέμα «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (Human Recourses Management). Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, ο εισηγητής Γεράσιμος Τζαμαρέλος, κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Marketing Management και πτυχιούχος στην Επικοινωνία και στην Ψυχολογία του καταναλωτή, προσεγγίζει και αναλύει τα εξής θέματα:

  • εισαγωγή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
  • προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
  • οι γυναίκες στη διοίκηση των επιχειρήσεων
  • εκπαίδευση και ανάπτυξη
  • συστήματα αμοιβών