Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (Human Recourses Management) – Γεράσιμος Τζαμαρέλος

Το INNOVATHENS Powered by Samsung παρουσιάζει online το σεμινάριο με θέμα «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (Human Recourses Management). Στο πλαίσιο του σεμιναρίου, ο εισηγητής Γεράσιμος Τζαμαρέλος, κάτοχος διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Marketing Management και πτυχιούχος στην Επικοινωνία και στην Ψυχολογία του καταναλωτή, προσεγγίζει και αναλύει τα εξής θέματα:

•εισαγωγή στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού

•προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

•οι γυναίκες στη διοίκηση των επιχειρήσεων

•εκπαίδευση και ανάπτυξη

•συστήματα αμοιβών