Επιχειρηματικό Συμβούλιο της Αθήνας: Αναπτύσσουμε μαζί την τοπική οικονομία.

Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στοχεύει στη συνεχή συνεργασία με την επιχειρηματική κοινότητα, ώστε να αντιμετωπίσει τα σημαντικά προβλήματα που καθηλώνουν τις προσπάθειες των επιχειρήσεων της πόλης για ανάπτυξη και εξωστρέφεια.

Προχωρά λοιπόν στη δημιουργία ενός μόνιμου μηχανισμού, που θα έχει τη μορφή Επιχειρηματικού Συμβουλίου, στο οποίο θα συμμετέχουν εκπρόσωποι επιχειρήσεων και συλλογικών φορέων. Ο ακριβής σχεδιασμός του θα αναδειχθεί ύστερα από τη μελέτη καλών πρακτικών που εφαρμόζονται σε ευρωπαϊκές πόλεις (Άμστερνταμ, Γλασκόβη, Ουτρέχτη, κ.ά.) γύρω από τις πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητας και μια συστηματική συζήτηση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Για να ενισχυθεί η τοπική οικονομία, ο δήμος Αθηναίων στρέφεται στους επιχειρηματίες – μικρούς και μεγάλους – που παρά την κρίση πέτυχαν, και στους σημαντικούς φορείς της πόλης.

Η στρατηγική για την επιχειρηματικότητα του δήμου Αθηναίων στη νέα προγραμματική περίοδο 2015-2020 και ο ρόλος, ο σκοπός και ο τρόπος λειτουργίας του Επιχειρηματικού Συμβουλίου θα παρουσιαστούν στο αναπτυξιακό συνέδριο στις 18 Ιουνίου 2015, 9.30- 16.00, στο Ζάππειο.