Κάνε την Καινοτομία Πράξη – MakeInnovationWork !

Ο διαγωνισμός MakeInnovationWork έχει σχεδιαστεί ώστε να βοηθήσει στην κατάθεση καινοτόμων ιδεών στην αγορά. Επιπρόσθετα, στοχεύει να κεντρίσει τη φαντασία, να καλλιεργήσει την άποψη ότι η εξέλιξη επιβάλλεται από εμάς τους ίδιους, ώστε να εισέλθουμε σε μια βαθιά ικανοποιητική, γεμάτη προκλήσεις αλλά και επιβραβεύσεις, πορεία σταδιοδρομίας.

Μέσα από τις διαδικασίες αξιολόγησης θα αναδειχθούν οι πλέον ολοκληρωμένες προτάσεις, αποδεικνύοντας ότι η χώρα μας διαθέτει σημαντικό και ελπιδοφόρο απόθεμα καινοτόμων και επιχειρηματικών μυαλών, το οποίο με την κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να συνδράμει στην ανάπτυξη της χώρας μας.

Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρήσεις που εστιάζουν σε σύγχρονες τεχνολογίες και καινοτόμες/εναλλακτικές μορφές:

 • παραγωγής/επεξεργασίας τροφίμων και ποτών
 • γεωργίας, υδατοκαλλιεργειών, κτηνοτροφίας
 • τουρισμού, πολιτισμού, φιλοξενίας και εστίασης
 • ιατρικές και διαγνωστικές εφαρμογές, νέα φαρμακευτικά προϊόντα
 • ενέργεια και περιβάλλον
 • προώθηση – τυποποίηση – πωλήσεις στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο
 • τηλεπικοινωνίες
 • μέθοδοι διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας (διακίνηση και αποθήκευση αγαθών)
 • περιβαλλοντικές τεχνολογίες και εφαρμογές στη διαχείριση απορριμμάτων & αποβλήτων
 • Internet of Things
 • εφαρμογές cloud και διαχείρισης/ανάλυσης δεδομένων (big data & analytics)
 • εφαρμογές fintech

Η υποβολή επιχειρηματικών προτάσεων ξεκινάει σήμερα Πέμπτη 25 Ιανουαρίου και οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν τους φακέλους συμμετοχής τους μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2018 στις 23:00 ώρα Ελλάδας.

Αξίζει να σημειωθεί πως από ξεκινώντας από φέτος, δεν θα υπάρξουν χρηματικά έπαθλα, αντίθετα θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των εταιρειών και των επενδυτικών τους φακέλων, με δημιουργία του teaser της επιχείρησης, ενώ οι επικρατούσες προτάσεις θα προωθηθούν σε επενδυτές και roadshows τόσο του επιμελητηρίου όσο και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Για περισσότερες πληροφορίες, εδώ.