Πράσινες Τεχνολογίες (Green Technologies) – Ναταλία Καλεβρά, Ηλίας Καρνάτσος, Ελένη Μυριβήλη, Γιώργος Πεχλιβάνογλου, Κων/νος Σιάπικας, Γιώργος Στέγγος, Σπύρος Φουντάς

 Με το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής να βρίσκεται εντόνως στο προσκήνιο, έννοιες όπως πράσινη ανάπτυξη, βιωσιμότητα, ενεργειακό περιβάλλον κ.ο.κ. πρωταγωνιστούν στον δημόσιο διάλογο, αλλά και στο λεξιλόγιο των επιχειρήσεων, καθιστώντας αναγκαία την καλύτερη κατανόησή τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, σας παρουσιάζουμε το GREENability, μια σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2019 στο INNOVATHENS και ήταν αφιερωμένες στο περιβάλλον, την κλιματική αλλαγή και τη βιωσιμότητα, και συγκεκριμένα την πρώτη εκδήλωση με θέμα Πράσινες Τεχνολογίες (Green Technologies).

Πιο αναλυτικά, στην εκδήλωση ακούγονται οι εξής εισηγήσεις:

«Η ψηφιακή χαρτογράφηση της χλωρίδας του Eθνικού Kήπου» – Εισηγείται η Ελένη Μυριβήλη, Αντιδήμαρχος Πρασίνου, Αστικής Ανθεκτικότητας και Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή Δήμου Αθηναίων

«Νέες τεχνολογίες στην πρωτογενή παραγωγή για μια βιώσιμη ανάπτυξη» – Εισηγείται ο Σπύρος Φουντάς, Αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής του ΓΠΑ

«SYNERGIES, ALLIANCES & TECHNOLOGIES IN THE NEW ENERGY FUTURE»  Εισηγείται ο Γιώργος Πεχλιβάνογλου, Chief Technical Officer της Eunice Energy Group

«Παρουσίαση εφαρμογών του WWF για το περιβάλλον» – Εισηγείται η Ναταλία Καλεβρά, Δασολόγος, Επιστημονική συνεργάτης γεωπληροφορικής στο WWF Ελλάς

«Solar is our future: Παρουσίαση του Ecocar» – Εισηγούνται οι Σιάπικας Κων/νος, Μηχανολόγος Μηχανικός της Ecosun, και Καρνάτσος Ηλίας, υπεύθυνος ανάπτυξης δικτύου της Ecosun

«Έξυπνη καταγραφή της ανακύκλωσης και ιχνηλασία των απορριμμάτων, για σημαντική αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης των εταιρειών: Η ιδέα της Recytrust» – Εισηγείται ο Γιώργος Στέγγος, Διευθύνων Σύμβουλος & Συνιδρυτής, Recytrust & Cyclefi