Σεμινάριο Ερμούπολης 2016 «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε Υποδομές, Δίκτυα και Υπηρεσίες»

Συμμετέχοντας στην ενότητα για την Έρευνα, την Καινοτομία και την Ανάπτυξη στην Ελλάδα στο περιβάλλον της κρίσης, η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Δρ Εύη Σαχίνη, θα παρουσιάσει τις επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών σε δραστηριότητες έντασης γνώσης.

Στο πλαίσιο των ετήσιων σεμιναρίων που διοργανώνει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Τομέας Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην Ερμούπολη της Σύρου, η ερευνητική ομάδα INFOSTRAG του Εργαστηρίου Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του ΕΜΠ θα πραγματοποιήσει και φέτος Σεμινάριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας / Οικονομία της Γνώσης. Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε Υποδομές, Δίκτυα και Υπηρεσίες» και θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 8 Ιουλίου έως την Κυριακή 10 Ιουλίου 2016 στην Αίθουσα «Παρθενών» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (κτίριο παλιού 1ου Γυμνασίου Σύρου).

Το πρόγραμμα και οι θεματικές ενότητες του Σεμιναρίου έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

• Παρασκευή 8 Ιουλίου, 10:00 – 13:30: «Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη στην Ελλάδα στο περιβάλλον της κρίσης: Ευκαιρία ή πολυτέλεια;»
• Παρασκευή 8 Ιουλίου, 18:00 – 21:30: «Ένα νέο Στρατηγικό Πλαίσιο για την ανάπτυξη των Ευφυών Πόλεων»
• Σάββατο 9 Ιουλίου, 10:00 – 13:30: «Αποδοτικότερη λειτουργία δικτύων, υποδομών και υπηρεσιών στην τοπική αυτοδιοίκηση: Προοπτικές, εμπόδια, προκλήσεις»
• Σάββατο 9 Ιουλίου, 18:00 – 21:30: “Innovative Entrepreneurship: Promising New Ventures” (στα αγγλικά)
• Κεντρική ομιλία και συμμετοχή του Johan Van den Bossche του βέλγικου οργανισμού SO Kwadraat που ασχολείται με την καθοδήγηση νέων επιχειρηματικών εγχειρημάτων.
• Παρουσίαση καινοτόμων επιχειρηματικών εγχειρημάτων
• 5 Κυριακή 10 Ιουλίου, 10:30 – 12:30: Συμπεράσματα του Σεμιναρίου – Γενική Συζήτηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ενότητα «Έρευνα, Καινοτομία και Ανάπτυξη στην Ελλάδα στο περιβάλλον της κρίσης: Ευκαιρία ή πολυτέλεια;» συμμετέχει και η Διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Δρ Εύη Σαχίνη, η οποία θα παρουσιάσει τις επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών σε δραστηριότητες έντασης γνώσης, βασιζόμενη, μεταξύ άλλων, στη νέα έκδοση του ΕΚΤ  «Περιφερειακή διάσταση των δραστηριοτήτων έντασης γνώσης στην Ελλάδα, Επισκόπηση 2015». Όπως έχει επισημάνει η Δρ E. Σαχίνη «Η νέα μελέτη του ΕΚΤ συνθέτει και παρουσιάζει σε περιφερειακό επίπεδο και με εποπτικό τρόπο, τους κυριότερους δείκτες που απεικονίζουν την ελληνική ερευνητική, αναπτυξιακή και καινοτομική δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και αναφορά σε όσους εμπλέκονται στη χάραξη και παρακολούθηση περιφερειακών πολιτικών, όπως στον σχεδιασμό της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης».

Η νέα έκδοση του ΕΚΤ κάνει χρήση στοιχείων από τις επίσημες πρωτογενείς έρευνες που διενεργεί το ΕΚΤ, όπως τις στατιστικές έρευνες για τις δαπάνες και το προσωπικό σε δραστηριότητες Ε&Α και τις στατιστικές έρευνες για την καινοτομία στις επιχειρήσεις. Επιπλέον, αξιοποιεί δεδομένα για τις ελληνικές επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά βάσει των βιβλιομετρικών μελετών του ΕΚΤ, την παραγωγή διδακτορικών διατριβών στην Ελλάδα, βάσει των καταχωρήσεων στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών, καθώς και την εθνική συμμετοχή στα έργα Ε&Α της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της πληροφόρησης που παρέχει το ΕΚΤ ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η ανάλυση των στοιχείων και η εξαγωγή των σχετικών δεικτών δημοσιεύονται σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις του ΕΚΤ που διατίθενται στον δικτυακό τόπο metrics.ekt.gr.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο Σεμινάριο, καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα εγγραφής, συμπληρώνοντας τις ημέρες και ώρες που θα παρευρεθούν, προκειμένου να υπάρχει καλύτερη εικόνα για τον αριθμό των συμμετεχόντων σε κάθε ενότητα.