Μπες κι εσύ στον επιχειρηματικό επιταχυντή

Το INNOVATHENS, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, έχει τη μεγάλη χαρά να αναγγείλει την έναρξη της διαδικασίας για ένταξη των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων ή σχημάτων στον επιχειρηματικό επιταχυντή (business accelerator), ο οποίος θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του το 2015.
Ήδη, με την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης και την επικείμενη προκήρυξη των διαγωνισμών για την επιλογή των Συμβούλων, που θα παρέχουν τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες επιχειρηματικής επιτάχυνσης, η Τεχνόπολη είναι πλέον σε θέση να καλέσει κάθε ενδιαφερόμενο να προετοιμάσει και να υποβάλει το σχετικό φάκελο υποψηφιότητας.

Προθεσμίες υποβολής αιτήσεων
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΚΥΚΛΟ: 14 Μαρτίου 2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ: 21 Mαρτίου 2015

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΥΚΛΟ: 18 Μαΐου 2015

ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΚΥΚΛΟ: 26 Ιουνίου  2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ:
1. Ονομαστικά στοιχεία για το πρόσωπο ή/και την ομάδα που υποβάλλει την πρόταση, όπως ζητούνται στην φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος [εδώ], συνοδευόμενη από αναλυτικά Βιογραφικά Σημειώματα.
2. Σύντομη περιγραφή της ιδέας/project/επιχειρηματικής δραστηριότητας που χρήζει συμβουλευτικής για την ανάπτυξη/μορφοποίηση/βελτίωσή της (maximum 500 λέξεις).
3. Προσδιορισμός του πεδίου, στο οποίο εντάσσεται η πρόταση και τεκμηρίωση του καινοτομικού της χαρακτήρα (maximum 300 λέξεις).
4. Βασικοί στόχοι που επιδιώκονται με την ένταξη στον επιταχυντή (maximum 300 λέξεις).
5. Επίπεδο ωριμότητας/αναγκών στο οποίο θεωρείται ότι εντάσσεται η υποψήφια ομάδα:
ΕΠΙΠΕΔΟ 1: Βελτίωση της κατανόησης βασικών αρχών ανάπτυξης επιχειρήσεων και ενίσχυσης δεξιοτήτων καινοτομίας (επίπεδο υπο σύσταση ή νεοφυούς επιχείρησης)
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: Βελτίωση επιχειρηματικής λειτουργίας και καινοτομικών ικανοτήτων (επίπεδο για λειτουργούσα επιχείρηση <3 έτη)
ΕΠΙΠΕΔΟ 3: Αναπροσαρμογή λειτουργιών, εισαγωγή καινοτομικών διαδικασιών, ανάπτυξη νέου καινοτομικού προϊόντος ή επαναπροσανατολισμός σχετικά ώριμης επιχείρησης (επίπεδο για λειτουργούσα επιχείρηση > 3 έτη)
6. Ιεράρχηση των ειδικών αναγκών του υποψηφίου σε συνάρτηση με τις ενότητες του κεφαλαίου Β (πιο πάνω).
ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ εδώ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ εδώ

Για περισσότερες πληροφορίες και αίτηση δες εδώ!