Οι δηλώσεις συμμετοχής ολοκληρώθηκαν. Ευχαριστούμε πολύ.