ΝΕΑ

Covers & posts-03

Επιχειρηματικό Συμβούλιο της Αθήνας: Αναπτύσσουμε μαζί την τοπική οικονομία.

Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στοχεύει στη συνεχή συνεργασία με την επιχειρηματική