ΝΕΑ

start

15 START companies heading for the big time

START launched as part of last year’s Web Summit to showcase the most high potential up-and-coming companies in the tech

Covers & posts-03

Επιχειρηματικό Συμβούλιο της Αθήνας: Αναπτύσσουμε μαζί την τοπική οικονομία.

Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, στοχεύει στη συνεχή συνεργασία με την επιχειρηματική