Διεθνές και Εισαγωγικό Marketing

Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας), σε συνεργασία με το INNOVATHENS powered by Samsung, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, παρουσιάζει το σεμινάριο με θέμα «Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing (International & Export Marketing)».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάλυση των παγκόσμιων αγορών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντός τους, καθώς και τη διοικητική μάρκετινγκ που είναι αναγκαία για την ουσιαστική ανταπόκριση μιας επιχείρησης στις διαρκώς μεταβαλλόμενες αγορές του εξωτερικού.

Θεματολογία σεμιναρίου:
• Παγκοσμιοποίηση
• Διαδικασία διεθνοποίησης
• Διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ
• Τμηματοποίηση διεθνών αγορών
• Επιλογή διεθνών αγορών
• Έρευνα για διεθνείς αγορές
• Τρόποι εισόδου στις διεθνείς αγορές
• Πολιτική προϊόντος για διεθνείς αγορές
• Στρατηγικές τιμολόγησης για διεθνείς αγορές
• Στρατηγικές προβολής στις διεθνείς αγορές
• Στρατηγικές διεθνών καναλιών διανομής