ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ  ΕΡΓΑ

1 year Innovathens

Το INNOVATHENS και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έχοντας σαν στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την δικτύωση σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο συνεργάζεται με Φορείς, Πανεπιστήμια και Εταιρείες, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία, ιδέες και καλές πρακτικές.

Τα έργα:

-SMATH

-Trust in Play

-ALIEN

 

Ολοκληρωμένα έργα:

-eCraft2Learn