Ευρωπαϊκά Έργα

 

Έχοντας ως στόχους την εξωστρέφεια, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την ανάπτυξη των creative industries σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, το INNOVATHENS και η Τεχνόπολη συμμετέχουν σε διεθνή δίκτυα, συνεργάζονται με αναγνωρισμένους φορείς, πανεπιστήμια και εταιρίες ανταλλάσσοντας ιδέες, τεχνογνωσία και καλές πρακτικές.

 

 

Τα έργα:

 

Ολοκληρωμένα έργα:

ALIEN >

eCraft2Learn >