Η εκδήλωση

Γνωρίζετε ότι οι πρώτοι υπολογιστές λειτουργούσαν με λυχνίες; Έχετε δει πως είναι μια λυχνία κενού και πως φαίνεται όταν ανάβει; Πατήστε το κουμπί και ζήστε την ίδια συγκίνηση που είχε ο Lee De Forest όταν το 1906 εφηύρε την λυχνία τριόδου.

Διαδραστική Έκθεση

Φορέας: Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής

Το πρόγραμμα

  • 8 Απριλίου 2016
    09:00 - 14:00
  • 9 Απριλίου 2016
    11:00 - 16:00
  • 10 Απριλίου 2016
    11:00 - 16:00

Δήλωσε συμμετοχή