Η εκδήλωση

 

Εκπαιδευτικά Εργαστήρια για Καλλιτέχνες από το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ, την αέλια και το INNOVATHENS.

«Επτά (7) προκλήσεις της Επαγγελματικότητας [2*Π, 2*Τ, Χ, Σ, Δ] »

Ο Καλλιτέχνης ως Επαγγελματίας. Μία άλλη ‘τέχνη’

Τι σημαίνει στην πράξη όταν ο καλλιτέχνης λειτουργεί ως «επαγγελματίας»; Ποιες προκλήσεις έχει να αντιμετωπίσει; Μπορεί να επηρεάσει η «επαγγελματικότητα» την τέχνη του;

Το Γραφείου Διασύνδεσης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας  για την ενδυνάμωση αποφοίτων της Σχολής – αλλά και άλλων καλλιτεχνών εικαστικών, πλαστικών τεχνών, φωτογραφίας και design -, σε ζητήματα επαγγελματικής δραστηριότητας (Πρωτοβουλία «Creativity Forward» *), η ΑΕΛΙΑ και ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων-INNOVATHENS διοργανώνουν σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων για την «επαγγελματική διάσταση» του καλλιτέχνη.

Tο Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ προσκάλεσε την ΑΕΛΙΑ που δραστηριοποιείται στην ενδυνάμωση επαγγελματιών μέσα από εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές δράσεις (*AELIA Creatives),θα πραγματοποιήσει τη σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων πάνω στις επτά (7)  «Προκλήσεις της Επαγγελματικότητας» για έναν καλλιτέχνη, όπως η ΑΕΛΙΑ τις έχει κωδικοποιήσει, προσεγγίζοντάς τις ως «μία άλλη τέχνη»: Πελάτες, Περιβάλλον, Ταυτότητα, Τιμολόγηση, Συνεννόηση (όχι Συμβιβασμός) Χρόνος, Διαχείριση.

Χρησιμοποιώντας την κωδική ονομασία [2*Π, 2*Τ, Χ, Σ, Δ] για τις αντίστοιχες «7» Προκλήσεις της «Επαγγελματικότητας», η ΑΕΛΙΑ θα οργανώσει τέσσερα (4) Εκπαιδευτικά Εργαστήρια που συνδυάζουν πρακτικές γνώσεις, παρουσίαση παραδειγμάτων και πρακτική εξάσκηση και αφορούν:

 1. Πελάτες & (επαγγελματικό) Περιβάλλον (Τρίτη 24 Οκτωβρίου, 17:00)
 2. (επαγγελματική) Ταυτότητα & Τιμολόγηση (Τετάρτη 31 Οκτωβρίου, 17:00)
 3. Συνεννόηση (όχι συμβιβασμός) (Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, 17:00)
 4. Χρόνος & Διαχείριση (Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, 17:00)

**Για την Πρωτοβουλία «Creativity Forward»: Η Πρωτοβουλία ««Creativity Forward- Ένα βήμα μπροστά: από τη Δημιουργικότητα στην Επαγγελματική Ταυτότητα» υλοποιείται από την ΑΕΛΙΑ για λογαριασμό της ΑΣΚΤ για την ενδυνάμωση αποφοίτων της ΑΣΚΤ. Περιλαμβάνει δύο (2) δραστηριότητες:

(α) τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια με τίτλο «7 Προκλήσεις της Επαγγελματικότητας [2*Π, 2*Τ, Χ, Σ, Δ]» και

(β) τις Συναντήσεις Βιωματικής Εμπειρίας για την «Επαγγελματικότητα» με τίτλο: «Συντεταγμένες: 2*Π, 2*Τ, 1 Σ»

 

Εισηγήτρια η Φαίη Ορφανού

 

Πρόγραμμα Εργαστηρίων

Τρίτη 24 Οκτωβρίου, 17: 00-19:00: Πελάτες – (επαγγελματικό) Περιβάλλον:

Πελάτης: Τι σημαίνει «πελάτης» για έναν καλλιτέχνη; Πώς σκέφτεται ένας υποψήφιος πελάτης; Τι περιμένει ο πελάτης και τι προσδοκά ο καλλιτέχνης; Αντιβαίνουν οι προσδοκίες τους; Με ποιους εναλλακτικούς τρόπους αντιμετωπίζουμε έναν πελάτη;

Περιβάλλον:  Πόσο επηρεάζει την επαγγελματική ανάπτυξη ενός καλλιτέχνη η χώρα, η πόλη, ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιείται δηλαδή το «επαγγελματικό του περιβάλλον»; Τι δυσκολίες (υποχρεώσεις, διαδικασίες, φόροι, χρήμα, οικονομική κρίση, γεωγραφική απόσταση, απομόνωση) αλλά και τι ευκαιρίες (ανάγκες για δημιουργία και παραγωγή, συνεργασίες κλπ) περικλείει το «επαγγελματικό περιβάλλον»;

Τρίτη 31 Οκτωβρίου, 17: 00-19:00: (επαγγελματική) Ταυτότητα – Τιμολόγηση

Ταυτότητα: Πώς αντιλαμβάνονται τον καλλιτέχνη το κοινό, οι υποψήφιοι πελάτες, οι χρηματοδότες; Τι κατανοούν σε σχέση με αυτόν; Πώς τον αναγνωρίζουν; Ποια είναι η «επαγγελματική ταυτότητα» του καλλιτέχνη στα μάτια του κοινού, των πελατών, των συνεργατών, των χρηματοδοτών και ποια πρακτική σημασία έχει; Υπάρχει διαφορά μεταξύ της «επαγγελματικής ταυτότητας» και της «καλλιτεχνικής ταυτότητας»;

Τιμολόγηση:  Επάγγελμα ίσον αμοιβή ίσον κοστολόγηση- τιμολόγηση; Πώς όμως προσδιορίζει ένας καλλιτέχνης το ύψος της αμοιβής του; Πώς τιμολογεί το έργο του; Πώς σχετίζεται η οικονομική αξία με την τιμή; Πώς επηρεάζουν την τιμή οι πελάτες, οι ανάγκες τους, οι επιθυμίες τους και οι οικονομικές τους δυνατότητες; Ποια η διαφορά της οικονομικής αξίας έναντι της καλλιτεχνικής αξίας;

Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, 17: 00-19:00: Συνεννόηση (όχι συμβιβασμός)

Συνεννόηση (όχι συμβιβασμός): Πόσο αναγκαίες είναι οι συνεργασίες για έναν καλλιτέχνη; Τι είδους συνεργασίες θα χρειαστεί να κάνει; Τι δυσκολίες έχει μία συνεργασία και πώς τις αντιμετωπίζει; Τι ευκαιρίες προσφέρουν οι καλές συνεργασίες; Τι σημαίνει «καλή συνεργασία»; Πώς επιτυγχάνεται μέσα από «Συνεννόηση»; Οι υποχωρήσεις που απαιτούνται για μία καλή συνεργασία είναι συμβιβασμός;

Το εργαστήριο της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου 2017 «Χρόνος, Διαχείριση» αναβάλλεται. Θα ακολουθήσει ενημέρωση για την νέα μέρα και ώρα διεξαγωγής του.

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου, 17: 00-19:00: Χρόνος, Διαχείριση

Χρόνος: Γιατί ο χρόνος είναι κρίσιμος όταν σκεφτόμαστε «επαγγελματικά»; Πώς μπορουν οι επαγγελματικές ανάγκες να επιδράσουν στο δημιουργικό χρόνο; Πώς αλληλο-επιδρούν ο δημιουργικός και ο επαγγελματικός χρόνος; Τι σημαίνει πρακτικά «οργάνωση του χρόνου»; Πώς επιδρά ο χώρος που δραστηριοποιείται ένας καλλιτέχνης («επαγγελματικό περιβάλλον») στο δημιουργικό και τον επαγγελματικό του χρόνο;

Διαχείριση:  Στην επαγγελματική δραστηριότητα συναντάμε διαδικασίες, οικονομικές απαιτήσεις, χρονικούς περιορισμούς, στόχους άμεσους και σχέδια μακροπρόθεσμα αλλά και διαφορετικούς ανθρώπους, συνεργασίες, συνεννοήσεις. Πόσο πιεστικά μπορούν να γίνουν όλα αυτά; Πόσο μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στο έργο του καλλιτέχνη; Πώς μπορεί ο καλλιτέχνης να τα αντιμετωπίσει μέσα από μία «διαχείριση»; Τι σημαίνει στην πράξη «διαχειρίζομαι» τα επαγγελματικά μου θέματα; Η «διαχείριση» σε αλλάζει; Μήπως η διαχείριση μπορεί να γίνει κάτι δημιουργικό;

Το πρόγραμμα

 • 24 Οκτωβρίου 2017
  17:00 - 19:00
 • 31 Οκτωβρίου 2017
  17:00 - 19:00
 • 15 Νοεμβρίου 2017
  17:00 - 19:00
 • 22 Νοεμβρίου 2017
  17:00 - 19:00

Δήλωσε συμμετοχή

Sorry. This form is no longer accepting new submissions.