Η εκδήλωση

«Με σωστό σχεδιασμό, συστηματικές κινήσεις και ψυχραιμία μπορώ να πετύχω την κατάλληλη για εμένα θέση εργασίας»

 Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην υποστήριξη νέων αποφοίτων ή ατόμων με μικρή εργασιακή εμπειρία κατά την αναζήτηση της πρώτης τους εργασίας και στην ενδυνάμωση του προφίλ για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

Τι πλάνο ενεργειών θα σχεδιάσω και τι στόχους θα θέσω, ώστε να κάνω πιο αποτελεσματικά την αναζήτηση της πρώτης μου εργασίας;

Με ποιο τρόπο θα εντοπίσω τις ευκαιρίες καριέρας που παρουσιάζονται στην αγορά και πως θα τις αξιοποιήσω;

Προετοιμασία σε 3 στάδια για την επιτυχή αναζήτηση εργασίας:

- Πριν τη συνέντευξη (Διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό βιογραφικό σημείωμα, αναζήτηση για την εταιρεία και τη θέση εργασίας)
- Ο ρόλος της εθελοντικής εργασίας.
- Συνέντευξη (Φτάνοντας στο χώρο της εταιρείας – τρόποι συμπεριφοράς, συμβουλές για επιτυχημένη συνέντευξη)
– Μετά τη συνέντευξη (Χαιρετισμός και follow-up)
- LinkedIn: Πώς να διαμορφώσεις ένα ελκυστικό προφίλ και να αυξήσεις το self-branding
- Ποιος είναι ο σκοπός του LinkedIn?
– Πώς να διαμορφώσω τις 4 βασικές ενότητες (φωτογραφία, όνομα, επαγγελματική εμπειρία, εκπαίδευση)
– Τι επιπλέον μπορώ να αναδείξω μέσω του LinkedIn;
– Πως μπορώ να ενδυναμώσω το προφίλ μου (SEO keywords, volunteer experience, recommendations, groups, etc.)
– Πώς δικτυώνομαι στην αγορά μέσω του LinkedIn;
– Πως αναζητώ ευκαιρίες καριέρας;

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Έμπειρα στελέχη της KPMG με μακρόχρονη εμπειρία στην επιλογή προσωπικού και στην καθοδήγηση στελεχών σε θέματα καριέρας και στην αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης.

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους έως 30 ετών και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Θα δοθεί πιστοποίηση παρακολούθησης από την KPMG . 

Το πρόγραμμα

  • 26 Ιουνίου 2018
    17:00 - 20:00

Δήλωσε συμμετοχή

Οι δηλώσεις συμμετοχής για αυτή την εκδήλωση ολοκληρώθηκαν.