Η εκδήλωση

Το ΚΕΑΚ ( Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας), με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης και της δια βίου μάθησης, διοργανώνει σε συνεργασία με το INNOVATHENS powered by Samsung, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, σεμινάριο με θέμα «Διεθνές & Εξαγωγικό Marketing (International & Export Marketing)».
 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ανάλυση των παγκόσμιων αγορών, των καταναλωτών και του περιβάλλοντος τους, και τη διοικητική μάρκετινγκ που είναι αναγκαία για την ουσιαστική ανταπόκριση της επιχείρησης στις διαρκώς μεταβαλλόμενες αγορές του εξωτερικού. Επίσης, θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν δεξιότητες στην ανάλυση των οικονομικών και μη οικονομικών παραγόντων για τον προσδιορισμό και την αξιολόγηση ευκαιριών στις αγορές του εξωτερικού, να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές προσεγγίσεις στην ανάλυση των διεθνών αγορών, αναπτύξουν δεξιότητες για τη διαμόρφωση του προϊόντος, της τιμής, της διανομής και στρατηγικών προβολής στο πλαίσιο της επιχείρησης που στοχεύει και εκτός εγχώριας αγοράς, και να αναπτύξουν δεξιότητες για το σχεδιασμό διεθνούς και εξαγωγικού προγράμματος μάρκετινγκ.
 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη Marketing, Ελ. Επαγγελματίες καθώς και σε φοιτητές που θέλουν να διευρύνουν τις γνώσεις τους.
 
Θεματολογία Εισήγησης
Παγκοσμιοποίηση
Διαδικασία διεθνοποίησης
Διεθνές περιβάλλον μάρκετινγκ
Τμηματοποίηση διεθνών αγορών
Επιλογή διεθνών αγορών
Έρευνα για διεθνείς αγορές
Τρόποι εισόδου στις διεθνείς αγορές
Πολιτική προϊόντος για διεθνείς αγορές
Στρατηγικές τιμολόγησης για διεθνείς αγορές
Στρατηγικές προβολής στις διεθνείς αγορές
Στρατηγικές διεθνών καναλιών διανομής
 
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η προεγγραφή.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας αυστηρά.
Για όλα μας τα σεμινάρια εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης.

Το πρόγραμμα

  • 14 Οκτωβρίου 2019
    18:00 - 20:30

Δήλωσε συμμετοχή

Οι δηλώσεις συμμετοχής για αυτή την εκδήλωση ολοκληρώθηκαν.