Η εκδήλωση

Η κοινοπραξία του έργου HERB, oργανώνει την ανοικτή για το κοινό ημερίδα «Καινοτομικές Τεχνολογίες για την Ολιστική Ενεργειακά Αποδοτική Ανακαίνιση Κτιρίων Κατοικιών» για να παρουσιάσει το έργο και τις καινοτομικές τεχνολογίες που σχεδιάζονται σαν κατάλληλα εργαλεία για την εφαρμογή ολιστικής, ενεργειακά αποδοτικής, ανακαίνισης κτιρίων κατοικιών.

Κατά τη διάρκεια αυτής της ανοιχτής εκδήλωσης θα παρουσιαστούν καινοτόμες τεχνολογίες και λύσεις, που αναπτύσσονται με το έργο HERB. Είναι μια επιλογή από τις κατάλληλες τεχνολογίες και λύσεις για την ανακαίνιση διαφόρων τύπων κτιρίων κατοικιών, διαφορετικών ηλικιών σε διάφορα κλίματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια επιλογή τεχνολογιών από μονωτικά υλικά και δομές μόνωσης, έξυπνα παράθυρα, σύνθετα τοιχώματα, φωτοσωλήνων, φυσικού ερισμού, παθητικών στρατηγικών θέρμανσης και ψύξης, καθώς και ορισμένα είδη αντλιών θερμότητας. Οι πλέον αποτελεσματικές καινοτομικές τεχνολογίες και λύσεις που θα παρουσιασθούν, θα εφαρμοσθούν σε 12 επιδεικτικά κτίρια στην Αγγλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ελβετία, την Ολλανδία και την Ελλάδα, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικούς τύπους μη αποδοτικών κατασκευών από την άποψη της ενεργειακής ζήτησης, όπως συμπαγείς τοίχους, μονά τζάμια, ανεπαρκή μόνωση στεγών και υπόγειων δαπέδων, ανεπαρκή φωτισμό, θέρμανση / ψύξη και εξαερισμό.

Το πρόγραμμα

  • 24 Οκτωβρίου 2014
    11:00 - 15:00

Δήλωσε συμμετοχή