Η εκδήλωση

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου στις 19.00, στο χώρο Innovathens του Δήμου Αθηναίων στην Τεχνόπολη, τέσσερις συνεργαζόμενες ΜΚΟ: Place Identity, SciFY, Culture Polis και Cafebabel Greece θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Κοινωνική και Τεχνολογική Καινοτομία για τη Δημοκρατία» τρία έργα που εστιάζουν σε πρωτότυπες πολιτικές και τεχνολογικές εφαρμογές: την Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας, το DemocracIT και το LEAP.
Είσοδος ελεύθερη.

Δήλωση συμμετοχής και εγγραφή στο eventora.com
Περισσότερες πληροφορίες για τα έργα
Η Πλατφόρμα Πολιτικής Καινοτομίας αποτελεί ένα έργο για την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Κοινωνίας των Πολιτών, εστιάζοντας στην επιτακτική ανάγκη μετάβασης της Πολιτικής προς νέες εφαρμογές. Το έργο περιλαμβάνει: Α) Έρευνα, σύγκριση και οπτικοποίηση δεδομένων για το δημοκρατικό έλλειμμα στην Ελλάδα, Β) Εκπαιδευτικά προγράμματα συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικής ηγεσίας, σύγχρονων κοινωνικών τεχνολογιών διαβούλευσης (world café, open space, future workshop), Γ) Εργαστήρια καινοτομίας για την ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών συμμετοχικής λήψης αποφάσεων: Eφαρμογή στην τοπική κλίμακα για την αναγέννηση της Πλατείας Βαρβακείου (ΠΕΔΙΟ_ΑΓΟΡΑ) και σε εθνική κλίμακα για το σχεδιασμό ενός Νέου Συντάγματος για την Ελλάδα από τους πολίτες (Σύνταγμα 2.0) Δ) Εφαρμογές και δράσεις διάχυσης νέας γνώσης και πληροφορίας για τις δυνατότητες δημοκρατικών και συνεργατικών εφαρμογών στη σύγχρονη εποχή, Ε) Διοργάνωση διεθνούς διεπιστημονικού συνεδρίου IDEATOPOS 2015 με θέμα «Κοινωνική και Τεχνολογική Καινοτομία για τη Δημοκρατία» Ζ) Ανοιχτά τεχνολογικά εργαλεία συνεργασίας και συμμετοχής πολιτών.
Το DemocracIT είναι μια ανοιχτή διαδικτυακή πλατφόρμα πληροφορικής για τον εμπλουτισμό της διαδικασίας των δημοσίων διαβουλεύσεων των νομοσχεδίων. Ενσωματώνει τεχνολογία αιχμής και εφαρμοσμένα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για την οργάνωση, ανάλυση και αξιοποίηση των μέχρι σήμερα αδόμητων σχετικών δεδομένων. Διευρύνει τις δυνατότητες διαδραστικής παρέμβασης των πολιτών και οδηγεί σε ποσοτικές αξιολογήσεις, ενθαρρύνοντας τη ενεργή συμμετοχή στον κύκλο της νομοπαρασκευής. Το έργo υλοποιείται με τη συνεργασία της SciFY, της Σχολής πληροφορικής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, της Place Identity και του Cafe Babel.

Το LEAP είναι ένα σύνολο τριών ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών και εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τυφλά παιδιά, που αξιοποιεί τις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία των ακουστικών διεπαφών. Φιλοδοξεί να συνεισφέρει στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών αυτών στους «δικούς» τους χώρους – το παιχνίδι και την εκπαίδευση. Υλοποιείται με τη συνεργασία SciFY, Τμήματος Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου και CafeBabel.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Ελίνα Μακρή (Υπεύθυνη επικοινωνίας), τηλ. 6981257150
Elina.makri@oikomedia.com

«Τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Διοργάνωση από το συνεργατικό σχηματισμό:

culturepolis_poster_30x42
Με την υποστήριξη του προγράμματος:

LogosComp

Το πρόγραμμα

  • 9 Οκτωβρίου 2014 - 10 Οκτωβρίου 2014
    22:00 - 01:00

Δήλωσε συμμετοχή