Η εκδήλωση

Tο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία με το British Council και με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διοργανώνουν την εκδήλωση με στόχο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου Τεχνικής Βοήθειας “Ανάπτυξη της Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Ελλάδα”, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (SRSS) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει θεματικές παρουσιάσεις, να συμμετάσχει σε πρακτικά εργαστήρια, καθώς και να ανταλλάξει απόψεις και να αναζητήσει συνέργειες και καινούργιες συνεργασίες.

Παρουσιάσεις
Οι παρουσιάσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών που αφορούν πρωτοβουλίες χάραξης πολιτικής και στήριξης του οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ, , που υποστηρίχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Αναλυτικά, αφορούν στις εξής θεματικές:
· Αποτύπωση του οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ και προτάσεις για την ανάπτυξή του
· Σκοπιμότητα και δυνατότητες εναρμόνισης της Συνεταιριστικής Νομοθεσίας
· Αναγκαίες παρεμβάσεις για την Εξαγορά Επιχειρήσεων από τους Εργαζομένους στο πλαίσιο της ΚΑΛΟ
· Εκπαίδευση και Κατάρτιση για την ΚΑΛΟ
· Προώθηση και ανάπτυξη υποστηρικτικών υπηρεσιών για την ΚΑΛΟ
· Προώθηση της ΚΑΛΟ στο ευρύ κοινό

Περ/ρες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Η πρόσβαση στην εκδήλωση είναι δωρεάν για όλους.
Επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση με εγγραφή εδώ.

Το πρόγραμμα

  • 13 Ιουνίου 2018
    10:00 - 19:30

Δήλωσε συμμετοχή

Δήλωσε Συμμετοχή