Η εκδήλωση

«Με σωστό σχεδιασμό, συστηματικές κινήσεις και ψυχραιμία μπορώ να πετύχω την κατάλληλη για εμένα θέση εργασίας»

 

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην υποστήριξη ατόμων με εργασιακή εμπειρία κατά την αναζήτηση της επόμενης θέσης εργασίας τους και στην ενίσχυση του τρόπου προβολής του προφίλ τους για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

 

1. Τι πλάνο ενεργειών θα σχεδιάσω και τι στόχους θα θέσω, ώστε να κάνω πιο αποτελεσματικά την αναζήτηση της επόμενης θέσης εργασίας μου;

2. Με ποιο τρόπο θα εντοπίσω τις ευκαιρίες εργασίας που παρουσιάζονται στην αγορά και πώς θα τις αξιοποιήσω;

3. Πώς θα ελκύσω το ενδιαφέρον για το επαγγελματικό μου προφίλ

- Επικαιροποίηση Βιογραφικού Σημειώματος για την ανάδειξη των επαγγελματικών μου χαρακτηριστικών
- LinkedIn: Διαμόρφωση ενός ελκυστικού προφίλ και να αυξηθεί το self-branding
- Δικτύωση στην αγορά εργασίας

 4. Πώς θα έχω μια αποτελεσματική συνέντευξη;

- Πριν τη συνέντευξη (πώς προετοιμάζομαι, διερεύνηση για την εταιρεία και τη θέση εργασίας)
- Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης(τι μπορεί να αντιμετωπίσω,συμβουλές για επιτυχημένη συνέντευξη)
- Μετά τη συνέντευξη (χαιρετισμός και follow-up)

 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Έμπειρα στελέχη της KPMG με μακρόχρονη εμπειρία στην επιλογή προσωπικού και στην καθοδήγηση στελεχών σε θέματα καριέρας και στην αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα με τουλάχιστον 5 έτη εργασιακής εμπειρίας και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Θα δοθεί πιστοποίηση παρακολούθησης από την KPMG . 

Το πρόγραμμα

  • 4 Δεκεμβρίου 2019
    16:00 - 19:00

Δήλωσε συμμετοχή

Οι δηλώσεις συμμετοχής για αυτή την εκδήλωση ολοκληρώθηκαν.