Η εκδήλωση

Στις 27 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 9:30, στον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS, προγραμματίζεται συνάντηση εργασίας με θέμα «Σχέδια Δράσης Αειφόρου Ενέργειας στην Ελλάδα: Εμπειρίες και καλές πρακτικές». Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Data4Action, το οποιο υποστηρίζεται από του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Στόχος του ευρωπαϊκού έργου DATA4ACTION, ένα έργο συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Ευφυής ενέργεια για την Ευρώπη», είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης της τοπικής αυτοδιοίκησης σε ενεργειακά δεδομένα για την επιτυχή εκπόνηση και παρακολούθηση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ).

Η συνάντηση εργασίας απευθύνεται σε Δήμους που υλοποιούν τον ενεργειακό σχεδιασμό τους, ώστε να επωφεληθούν από τις εμπειρίες και καλές πρακτικές που υπάρχουν κατά την παρακολούθηση και υλοποίηση ενός ΣΔΑΕ. Οι Δήμοι θα ενημερωθούν για το έργο DATA4ACTION και το παρατηρητήριο ενέργειας που δημιουργείται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Έμφαση θα δοθεί σε δείκτες και εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιήσουν για την παρακολούθηση ΣΔΑΕ, καθώς και για τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 για την υλοποίηση δράσεων. Στην συνέχεια θα συζητηθούν οι ανάγκες των Δήμων κατά την παρακολούθηση και υλοποίηση του ενεργειακού τους σχεδιασμού. Οι Δήμοι θα έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν δράσεις, η παρακολούθηση των οποίων μπορεί να υποστηριχθεί στην συνέχεια από το έργο.

Για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της εκδήλωσης, παρακαλούμε δηλώστε συμμετοχή με email, έως τις 20 Νοέμβρη 2015, στη διεύθυνση info@epta.gr.

Το πρόγραμμα

  • 27 Νοεμβρίου 2015
    09:30 - 13:30

Δήλωσε συμμετοχή

Δήλωσε Συμμετοχή