Η εκδήλωση

 

Τα location-based mobile games (χωρο-ευαίσθητα φορητά παιχνίδια) προκαλούν τους παίχτες του να αλληλεπιδράσουν με άλλους παίχτες και με τον χώρο και να συνδέσουν τον πραγματικό κόσμο με τον κόσμο του παιχνιδιού. Οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και θα επιχειρήσουν να δημιουργήσουν το σχέδιο για το δικό τους location-based game, έχοντας ως στόχο να χειριστούν δημιουργικά περιεχόμενο γύρω από το χώρο και να το εντάξουν στο σχέδιο του παιχνιδιού τους, ισορροπώντας στο τρίγωνο: κανόνες παιχνιδιού-τεχνολογία-περιεχόμενο.

 

Εισηγητές: Χρήστος Σιντόρης & Νικολέτα Γιαννούτσου,

Παν. Πατρών & OmnipresentGames (http://omnipresentgames.com )

 

Η εγγραφή στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική!

Το πρόγραμμα

  • 17 Σεπτεμβρίου 2017
    15:00 - 17:00

Δήλωσε συμμετοχή

Οι δηλώσεις συμμετοχής για αυτή την εκδήλωση ολοκληρώθηκαν.