Η εκδήλωση

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015, στις 12:00 μμ θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση για το κοινό του έργου HELAND (www.helandproject.eu), με συνδιοργανωτή τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων – INNOVATHENS. Το έργο HELAND είναι χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στοχεύει να προωθήσει την κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη μέσω καινοτόμων τεχνολογικών δράσεων στον Μεσογειακό Τουριστικό χώρο και σε περιοχές προστασίας.

Το HELAND στηρίζεται στην συνεργασία οργανισμών από την Μάλτα, την Κύπρο, την Ισπανία, την Παλαιστίνη, την Ιορδανία και τον Λίβανο, οι οποίοι σχετίζονται με τουριστικές σπουδές, περιφερειακό σχεδιασμό και καινοτόμες λύσεις / τεχνολογικές δράσεις στον Μεσογειακό χώρο και προστατευόμενες περιοχές.

Στην εκδήλωση αυτή, θα παρουσιαστούν τα παρακάτω θέματα από συμμετέχοντες στο έργο :

– Γενική Παρουσίαση του Έργου HELAND
– Διαχείριση Αειφόρου Τουρισμού με παραδείγματα εφαρμογής
– ICT και Αειφορία
– Ισότητα στον Τουρισμό και Πολιτισμικοί Κλάδοι
– Σημαντικά Σημεία για Χρηματοδοτούμενα Ευρωπαϊκά Έργα
– Συμπεράσματα και Συζήτηση
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε με την κα. Sarah Azzopardi (sarah.azzopardi@um.edu.mt) ή τον Κ. Giuseppina Cardia (giuseppina.cardia@um.edu.mt)

Το έργο HELAND συν-χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Προγράμματος ENPI (European Neighborhood and Partnership Instrument), το οποίο είναι το χρηματοδοτικό εργαλείο για την νέα Ευρωπαϊκή Συνοριακή Πολιτική (ENP) για την περίοδο 2007-2013 στοχεύοντας στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) και συνεργαζόμενων χωρών που βρίσκονται κατά μήκους των ακτών της Μεσογείου.

logo_ue logo_enpi

Το πρόγραμμα

  • 14 Νοεμβρίου 2015
    12:00 - 17:00

Δήλωσε συμμετοχή

Οι δηλώσεις συμμετοχής για αυτή την εκδήλωση ολοκληρώθηκαν.