Η εκδήλωση

Το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Samsung Electronics Hellas, ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και το INNOVATHENS powered by Samsung ανακοινώνουν την έναρξη του 6ου κύκλου του προγράμματος“Innovation and Design Thinking in Mobile Applications and Services”. Έπειτα από πέντε επιτυχημένους κύκλους του προγράμματος και πάνω από 100 απόφοιτους, ξεκινούν οι αιτήσεις για την συμμετοχή στον 6ο κύκλο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε παρακάτω ή στον σύνδεσμο.

 

Αντικείμενο του προγράμματος

Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κι επιχειρηματικής δραστηριότητας,αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρονται στο χώρο του mobile. Το πρόγραμμα, που σχεδίασε καιυποστηρίζει επιστημονικά το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν ELTRUN/ ΟΠΑ, παρέχει ένα υψηλό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στη διοίκηση και την καινοτομία, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα σε εφαρμόσιμο επιχειρηματικόπλάνο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ζητήματα που αφορούντον τρόπο ανάπτυξης νέων ιδεών και τη δυνατότητα εφαρμογής και μοντελοποίησης τους. Επιπλέον, το πρόγραμμα διαφοροποιείται μέσω της εμπλοκής των συμμετεχόντων σεεργαστήρια καινοτομίας και δημιουργικότητας και μέσω της ανάληψης ενός ομαδικού καινοτόμου έργου (project) πουεκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή αποφοίτους Πανεπιστημίων, Τεχνικών και Πολυτεχνικών Σχολών, πουείναι άνεργοι και θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις ικανότητέςτους στο ψηφιακό επιχειρείν, δίνοντας έμφαση στο χώρο τωνκινητών εφαρμογών και υπηρεσιών. Τεχνικό υπόβαθρο καιικανότητες ανάπτυξης εφαρμογών θα ήταν επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο στοιχείο για τους συμμετέχοντες.

Θεματικές ενότητες του προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει προχωρημένα μαθήματα στην ανάπτυξη και σχεδίαση καινοτόμων υπηρεσιών,συνδυασμένα με θέματα που άπτονται της σχεδίασης καιαξιολόγησης επιχειρηματικών μοντέλων. Έμφαση δίνεται στηνπαρουσίαση καινοτόμων εφαρμογών και μελετών περίπτωσης από το χώρο του mobile, σε ένα εύρος που εκτείνεταιαπό mobile apps και υπηρεσίες σε έξυπνες συσκευές καιεφαρμογές Internet-of-Things. Θέματα σχεδιασμού προϊόντων και υπηρεσιών, επιχειρηματικού σχεδιασμού καιworkshops δημιουργικότητας και καινοτομίας συνδυάζονταιμε μαθήματα ανάπτυξης, ικανοτήτων παρουσίασης και υποστήριξης μιας επιχειρηματικής ιδέας σε πιθανούς χρηματοδότες. Τέλος, οι συμμετέχοντες καλούνται να σχηματίσουν ομάδες εργασίας και να αναπτύξουν, να επιλύσουν και ναπαρουσιάσουν ένα καινοτόμο έργο σε επιτροπή ακαδημαϊκών και στελεχών από το χώρο του επιχειρείν.Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του προγράμματος είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες τη γνώση, τα απαραίτητα εργαλείακαι τις στρατηγικές που απαιτούνται προκειμένου:

– να μάθουν βασικές τεχνικές αξιολόγησης και σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένων της παραγωγής καινοτόμωνιδεών, σχεδιασμού προϊόντος/ υπηρεσίας, ανάπτυξηςεπιχειρηματικού μοντέλου και παρουσίασης της ιδέας

– να αναλύσουν πώς να αναπτύξουν μια νέα ηλεκτρονικήυπηρεσία/ κινητή εφαρμογή και αντίστοιχη επιχειρηματική ιδέα, μέσω της αποτελεσματικής οικοδόμησης τωνσυστατικών στοιχείων και των πόρων

– να δομήσουν τις ιδέες τους σε ένα στιβαρό σύνολο και νατις υποστηρίζουν με ανάλογα, κατάλληλα επιχειρήματα,συνδυάζοντας έμφαση, κίνηση, δημιουργικότητα

– να αποκτήσουν καλύτερη κατανόηση του εαυτού τους ως επιχειρηματίες, συμπεριλαμβανομένων των κινήτρων,των ρόλων και των βασικών ευθυνών

– να κατανοήσουν την έννοια της οικοδόμησης μιας ομάδας εργασίας, των αναγκαίων επιχειρησιακών διαδικασιών και άλλων κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζονται κατά την ανάπτυξη μίας νέας δραστηριότητας ήτην ίδρυση μιας νέας επιχείρησης

 

Μεθοδολογία εκπαίδευσης

Το πρόγραμμα διαθέτει ένα προσεκτικά σχεδιασμένο μείγμααπό διαλέξεις, ομαδικές εργασίες/ workshops, case studiesκαι την «ενεργό» μάθηση (action learning). Οι συμμετέχοντεςκαλούνται να δουλέψουν στο πλαίσιο ομάδας, τόσο κατά τις ώρες συμμετοχής τους στο πρόγραμμα όσο και πέρα απόαυτές, και να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της ομαδικήςτους εργασίας στο πλαίσιο μιας διαγωνιστικής διαδικασίαςμε την ολοκλήρωση του προγράμματος. Το υλικό των διαλέξεων και τωνπαρουσιάσεων θα είναι διαθέσιμο στους συμμετέχοντες μέσω διαδικτύου.

Επιστημονική Υποστήριξη καιΔιδακτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό του προγράμματος αποτελείται απόδιακεκριμένους ακαδημαϊκούς του ΟΠΑ και πανεπιστημίωντου εξωτερικού, ερευνητές, έμπειρα στελέχη της αγοράς καισυμβούλους επιχειρήσεων. Η αναλογία των ωρών τουπρογράμματος μεταξύ ακαδημαϊκών και εξωτερικών εισηγητών/ παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών από την αγορά είναιπερίπου 50%-50%. Η επιστημονική επιμέλεια του προγράμματος προσφέρεται από το Εργαστήριο ΗλεκτρονικούΕπιχειρείν ELTRUN/ ΟΠΑ.

Διάρκεια και διεξαγωγή προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες, η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική, και θα διεξάγεται μία με δύο φορές κατ” έτος στο πλαίσιο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται εντός 4 εβδομάδων στις εγκαταστάσεις του INNOVATHENS powered by Samsung στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Κτίριο Αεριοφυλάκιο 2, Πειραιώς 100, Γκάζι, 11854 Αθήνα. Η έναρξη της περιόδου έχει οριστεί για τις 2 Μαϊου 2018.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα επιλεγούν μετά από διαδικασία αξιολόγησης, στο πλαίσιο του ΚΕΚ-ΟΠΑ, και θα υποστηριχθούν με τη χορήγηση υποτροφιών από το INNOVATHENS powered by Samsung, με την οικονομική υποστήριξη της εταιρίας Samsung. Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν με επιτυχίατο πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό σπουδών απότο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Διαδικασία αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως και την 24η Απριλίου 2018 στο link.

fasa innovation and Design Thinking

Το πρόγραμμα

 • 2 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00
 • 3 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00
 • 8 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00
 • 10 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00
 • 14 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00
 • 15 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00
 • 16 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00
 • 22 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00
 • 23 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00
 • 29 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00
 • 30 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00
 • 31 Μαΐου 2018
  17:00 - 21:00

Δήλωσε συμμετοχή

Δήλωσε Συμμετοχή