Η εκδήλωση

Let’s create comic fanzines!

Your short personal story will be adapted in comics form, in two pages.

Participants will learn to design their characters, and prepare the page layouts up to the final rendering.

 

* Participants should be familiar with sketching techniques and/or drawing. They are free to use the medium they wish, either hand drawing or digital techniques.

 

Workshop Schedule: 01 – 04 / 07 / 2017 ,  17.00 – 21.00

 

Amorφous Summer Camp is part of the Alien project.

More info about Amorφous Summer Camp here.

Το πρόγραμμα

  • 1 Ιουλίου 2017
    17:00 - 21:00
  • 4 Ιουλίου 2017
    17:00 - 21:00

Δήλωσε συμμετοχή

Δήλωσε Συμμετοχή