Η εκδήλωση

Συνδεόμαστε… Επικοινωνούμε… Εξελισσόμαστε… (8-12 ετών) (ωριαίο)

Τα παιδιά συνδέουν δύο τηλεφωνικές συσκευές με καλώδια, μπαταρίες, αντιστάσεις αλλά και λαμπτήρες, ώστε οι δύο συσκευές να μπουν σε λειτουργία και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Με απλό και παραστατικό τρόπο η επίτευξη της επικοινωνίας γίνεται πράξη!

Φορέας: Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής

 


 

PlayEnergy  (ωριαίο)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Play Energy συνιστά ένα σύνολο δράσεων, σχεδιασμένων ειδικά για παιδιά διαφορετικών τάξεων του Δημοτικού καθώς και παιδιά Γυμνασίου, με βασικό στόχο τη διάδοση της κουλτούρας των Aνανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την προώθηση τόσο της γνώσης κι ενημέρωσης σχετικά με την ενέργεια όσο και της διαδραστικής συμμετοχής των παιδιών στην ανακάλυψη του κόσμου της ενέργειας. Μέσα από το επιδαπέδιο παιχνίδι «Κινούμαι Οικολογικά» και το «Κουίζ της Ενέργειας» οι μαθητές εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους αναφορικά με την ενέργεια, αλλά και υιοθετούν μια πιο φιλική προς το περιβάλλον στάση ζωής.

Φορέας: Sponsored by Enel Green Power Hellas

 

 

Το πρόγραμμα

 • 6 Απριλίου 2016
  09:00 - 14:00
 • 7 Απριλίου 2016
  09:00 - 14:00
 • 8 Απριλίου 2016
  09:00 - 14:00
 • 9 Απριλίου 2016
  11:00 - 16:00
 • 10 Απριλίου 2016
  11:00 - 16:00

Δήλωσε συμμετοχή