Η εκδήλωση

To πρώτο blockchain (un)conference του ΗΒΗ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαρτίου, 17:00 – 21:00

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου για τις τεχνολογίες blockchain στην Ελλάδα, η ανταλλαγή ιδεών και προτάσεων και η ανάδειξη επιχειρηματικών ευκαιριών & δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού στην Ελληνική κοινωνία και οικονομία που βασίζονται στις αποκεντρωμένες τεχνολογίες.
Βασικά θέματα που θα συμβούν στο πρώτο μας (un)conference είναι η ενεργοποίηση των μελών για την υλοποίηση δράσεων, η παράλληλη ετήσια γενική συνέλευση, καθώς και η ανάδειξη τάσεων, επιχειρηματικών μοντέλων, καλών πρακτικών και ευκαιριών στον χώρο των αποκεντρωμένων τεχνολογιών.
Στο blockchain (un)conference μπορούν να συμμετέχουν:
● Κάθε ενδιαφερόμενος για τις νέες τάσεις και την προοπτική της νέας ψηφιακής οικονομίας μέσα από τη χρήση των disruptive τεχνολογιών blockchain (Στελέχη της αγοράς, δημόσιας διοίκησης, προγραμματιστές, φοιτητές κ.α).
● Επενδυτές & Δυνητικοί συνεργάτες που ενδιαφέρονται για χρηματοδότηση και συνεργασίες με startup εταιρείες στον χώρο των τεχνολογιών blockchain.
● Επιχειρήσεις, ομάδες και startup με ιδέες, λύσεις και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις τεχνολογίες blockchain.
● Τα μέλη και οι φίλοι του Hellenic blockchain Hub

Σχέδιο προγράμματος 
16:30–17:00 Προσέλευση — check in

17:00–18:00 Ενημέρωση των μελών — Οι δράσεις μας για το 2018 και ο Προγραμματισμός για το 2019
● Καλωσόρισμα μελών — Απολογισμός — Προγραμματισμός δράσεων, Γιώργος Καραμανώλης, Πρόεδρος Δ.Σ Hellenic Blockchain Hub
● Δράσεις του ΗΒΗ με impact στην οικονομία και στην κοινωνία, Μαρίνος Ξυναριανός, Γενικός Γραμματέας Δ.Σ Hellenic Blockchain Hub Αποφάσεις γενικής συνέλευσης
● Χαιρετισμοί

18:00–18:15 Διάλειμμα

18:15–20:00 blockchain insights (Υπό διαμόρφωση — Συνεχή εμπλουτισμό)
● The tokenization economy, Γρηγοριάδη Αλίκη, Angel Investor, Entrepreneur & Board Director Μέλος Δ.Σ (TBC)
● Εισαγωγή στην τεχνολογία / blockchain for the enterprise — Νέες Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας , Γιώργος Πάνου,Group Digital Innovation Director — Digital Transformation της Mellon — Μέλος Δ.Σ Hellenic Blockchain Hub
● Η επανάσταση που έφερε το blockchain στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, Κωνσταντίνος Καλογεράκης, Στέλεχος ΕΤΕ, Program manager του προγράμματος επιχειρηματικής επιτάχυνσης της Εθνικής Τράπεζας στο FinTech, be finnovative
● Εφαρμογή των τεχνολογιών blockchain σε τομείς της οικονομίας — Χάρης Λιναρδάκης, IBM Cloud Leader Greece and Cyprus at IBM
● Implementing Blockchain in financial institutions: the KYC use case and GDPR compliance, Leonidas Stavropoulos, Head of Implementation & Customer Accounts
● WeTrade, Enabling businesses to trade seamlessly, simply and trustfully with Blockchain Technology, Θάνος Ντάφλος, Head of Intelligent Services at Eurobank Global Transaction Banking
● Blockchain, crowdfunding και θεσμικές προκλήσεις — Στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΤBC)
● Blockchain in action: Smart Contracts Use Cases and Real Life Examples, Konstantinos Votis, Head of Blockchain team in CERTH/ITI, EU blockchain Observatory and Forum member

20:00–21:00 — Συζήτηση — Συμπεράσματα — Q&A

Το πρόγραμμα

  • 6 Μαρτίου 2019
    17:00 - 21:00

Δήλωσε συμμετοχή

Δήλωσε Συμμετοχή