Η εκδήλωση

Δείτε εδώ την εκδήλωση σε Live Streaming

Η Εθνική Επιτροπή για την Ενέργεια και το Κλίμα, η οποία συστάθηκε από το ΥΠΕΝ για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας της Έρευνας και Καινοτομίας (Ε&Κ) αποτελεί μία από τις κύριες παραμέτρους για την εθνική ενεργειακή και αναπτυξιακή πολυτική, αλλά και βασικό συστατικό του ΕΣΕΚ, διοργανώνει την Ημερίδα Διαβούλευσης:

«Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα στον τομέα της Ενέργειας»

την Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2018, 09:00- 16:00, 

στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίου (@INNOVATHENS powered by Samsung), Γκάζι

Σκοπός της Ημερίδας είναι να κατατεθούν προτάσεις για τις εθνικές προτεραιότητες και πολιτικές που πρέπει να υλοποιηθούν την επόμενη δεκαετία στα πεδία της Έρευνας, της Καινοτομίας και της Ανταγωνιστικότητας στον τομέα της Ενέργειας, απαντώντας τόσο στις τεχνολογικές προκλήσεις όσο και στις αντίστοιχες χρηματοδοτικές και θεσμικές απαιτήσεις.

Για τη διερεύνηση όλων των παραμέτρων που σχετίζονται με τους στόχους για την ανάπτυξη της Ε&Κ στον τομέα της Ενέργειας και για την υποβολή προτάσεων πολιτικής στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ, συστάθηκε και λειτουργεί η θεματική ομάδα ΤΟΕ6 «Έρευνα, Καινοτομία και Ανταγωνιστικότητα», με στόχο:

  • την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά στην δραστηριότητα και την χρηματοδότηση των δράσεων Ε&Κ για τις ενεργειακές τεχνολογίες,
  • τη στοχοθεσία και τον τρόπο παρακολούθησης των τεχνολογικών τομέων που είναι απαραίτητο να αναπτυχθούν, σε συνδυασμό και με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής που διερευνώνται από τις υπόλοιπες θεματικές ομάδες του ΕΣΕΚ,
  • την αξιολόγηση των υπαρχόντων πολιτικών και τη διερεύνηση νέων στην κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των εθνικών στόχων για την ενέργεια και το κλίμα.

Αποτέλεσμα των εργασιών της ΤΟΕ6 του ΕΣΕΚ είναι το κείμενο που τίθεται σε διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=9704), το οποίο απευθύνεται σε εκπροσώπους του ερευνητικού και ακαδημαϊκού χώρου, των ΜΜΕ και νεοφυών επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και αρχών στον τομέα της ενέργειας. Αφορά, επίσης, τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ενεργειακών προϊόντων.

 

Η διοργάνωση της Ημερίδας έχει σκοπό της υποστήριξη της διαδικασίας της διαβουλευτικής και, ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν 5-λεπτες παρεμβάσεις μετά την ολόκληρωση των παρουσιάσεων, αφού δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή (αφού συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής εδώ), σημειώνοντας την πρόθεσή τους να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με:

  • κο Γεώργιο Χούνδρη (Τηλ: 213 1513176, email: choundrisg@prv.ypeka.gr),
  • κα Λουίζα Παπαμικρούλη (Τηλ: 210 6603395, email: lpamamik@cres.gr).

 

Πρόγραμμα

9:00 – 9:30 Εγγραφές

 

9:30 – 10:00 Έναρξη Ημερίδας – Χαιρετισμοί

Γεώργιος Σταθάκης, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Κώστας Φωτάκης, Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (αρμόδιος για θέματα Έρευνας και Καινοτομίας)

Σωκράτης Φάμελλος, Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

10:00 – 10:30 Εισαγωγή

Ματρώνα Κυπριανίδου, Γενική Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας – Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Μιχάλης Βερροιόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών – Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

 

 

Ενότητα I: Ευρωπαϊκές και Εθνικές πολιτικές

Συντονιστής: Στέλιος Αλυφαντής, Προϊστάμενος Τμήματος Ενεργειακού Σχεδιασμού, ΥΠΕΝ

 

10:30 – 10:45 Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Στρατηγικών Ενεργειακών Τεχνολογιών (SETPlan) και το νέο πρόγραμμα Ε&Κ της ΕΕ ‘Ορίζοντας Ευρώπη’

Δρ Μαρία Γεωργιάδου, Senior Policy Officer, DG Research & Innovation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 

10:45 – 11:00 Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)- Γενικοί και Ειδικοί στόχοι

Βασίλης Κίλιας, Μέλος Γραμματείας Διακυβέρνησης του ΕΣΕΚ

 

11:00 – 11:15 Εθνικές πολιτικές ενίσχυσης της Ε&Κ στην Ενέργεια

Αστέριος Χατζηπαραδείσης, Προϊστάμενος Τμήματος Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

 

11:15 –11: 30 Διάλειμμα

 

Ενότητα ΙΙ: Τεχνολογικές προκλήσεις& Προοπτικές

Συντονιστές: Δρ Χαράλαμπος Μαλαματένιος, Προϊστάμενος Δ/νσης Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασμού, ΚΑΠΕ

Δρ Κυριάκος Πανόπουλος, Ερευνητής, ΕΚΕΤΑ

 

11:30 – 11:50 Έρευνα και Καινοτομικές Εφαρμογές Τεχνολογιών Εξοικονόμησης Ενέργειας

Κατερίνα Τσικαλουδάκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ 

Κυριάκος Πανόπουλος, Ερευνητής του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, ΕΚΕΤΑ

 

11:50 – 12:20 Έρευνα και Καινοτομικές Εφαρμογές Τεχνολογιών Απεξάρτησης από τον Άνθρακα- ΑΠΕ, Τεχνολογίες Η2, CCS/U

Κωνσταντίνος Καρύτσας, Προϊστάμενος Δ/νσης ΑνανεώσιμωνΠηγών Ενέργειας, ΚΑΠΕ

Ξενοφών Βερύκιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών,Διευθύνων Σύμβουλος HELBIO

Γεώργιος Ρωμανός, Ερευνητής Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης και Νανοτεχνολογίας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

 

12:20 – 12:40 Έρευνα και Καινοτομικές Εφαρμογές Ψηφιοποίησης Δικτύων Ενέργειας – Έξυπνων Δικτύων

Νικόλαος Χατζηαργυρίου,Πρόεδρος ΔΕΔΔΗΕ/ Καθηγητής ΕΜΠ

 

12: 40 – 13:00 Έρευνα και καινοτομικές εφαρμογές στις Μεταφορές, ηλεκτροκίνηση οχημάτων και χρήση βιοκαυσίμων

Σπύρος Βουτετάκης, Δ/ντής Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), ΕΚΕΤΑ

Μυρσίνη Χρήστου, Προϊσταμένη Τμήματος Βιομάζας, ΚΑΠΕ

 

13:00 – 13:10 Έρευνα και καινοτομικές εφαρμογές αποθήκευσης ενέργειας

Σπύρος Βουτετάκης, Δ/ντής Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), ΕΚΕΤΑ

 

 

13:10 – 13: 45 Ελαφρύ Γεύμα

 

Ενότητα ΙΙΙ: Συνέργειες και μέτρα στήριξης της Έρευνας, Καινοτομίας και Ανταγωνιστικότητας στον τομέα της Ενέργειας

Συντονιστής: Βασίλης Κίλιας, Γενικός Δ/ντής του ΚΑΠΕ

 

13:45 – 15:45 Τοποθετήσεις από εταιρίες, δημόσιους φορείς, φορείς της αγοράς και της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας γύρω από τις τεχνολογικές προκλήσεις, τις επιχειρηματικές στρατηγικές για την Ε&Κ στον τομέα της Ενέργειας, και τα προτεινόμενα μέτρα πολιτικής για την έρευνα, καινοτομία και ανταγωνιστικότητα.

 

15:45 – 16:00 Κλείσιμο Ημερίδας Διαβούλευσης

Βασίλης Κίλιας, Γενικός Διευθυντής του ΚΑΠΕ

Το πρόγραμμα

  • 29 Νοεμβρίου 2018
    09:00 - 16:00

Δήλωσε συμμετοχή