Η εκδήλωση

Το ίδρυμα Μποδοσάκη σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (FMO), ο οποίος χρηματοδοτεί 16 χώρες της ΕΕ για την υλοποίηση δράσεων ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών, διοργανώνει σεμινάριο που αφορά συνάντηση την υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων επικοινωνίας εκπροσώπων όλων των χωρών που χρηματοδοτούνται από τον FMO.
Η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, καθώς πολλές δράσεις οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και , ευρύτερα, του τρίτου τομέα, είτε υποστηρίζουν απευθείας είτε προωθούν ιδέες καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Το ίδιο το Ίδρυμα Μποδοσάκη χρηματοδοτεί άμεσα ή έμμεσα δράσεις ενίσχυσης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, ενώ είναι σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για την υλοποίηση κοινών δράσεων για την ενίσχυση του τρίτου τομέα στην Ελλάδα.
Έχουν λήξει οι δηλώσεις συμμετοχής.

PROGRAMME:

Wednesday 4 February (10.00-18.00)
Venue: INNOVATHENS

SESSION 1: WORKING TOGETHER TO ‘TELL THE STORY’
Facilitator: Laura Shields, Brussels Director, The Media Coach

9:30-10:00 Coffee and registration
10:00-10:30 Welcome and introductions
Dimitris Vlastos, President, Bodossaki Foundation
Ambassador S. Larsen, the Norwegian Embassy in Athens (TBC)
Epaminondas Farmakis, Programme Director NGO Fund Greece, Bodossaki Foundation
10:30-11:00 Communicating the NGO programmes together
Nikki Johnston, Senior Communication Officer, Financial Mechanism Office
Michaela Lednova, Senior Sector Officer (Civil Society), Financial Mechanism Office
11:00-11:30 Political priorities for communication
Christian Grotnes Halvorsen, Senior Communication Adviser, NMFA
11:30-11:45 Coffee break
11:45-12:15 Experiences from communicating the NGO Programme in Greece: challenges, lessons, successes
Maria Fola, Head of Communications, Bodossaki Foundation
12:15-13:00 Effective storytelling
Laura Shields, Brussels Director, The Media Coach

 • - The power of stories
 • - 3 clear messages
 • - Language, numbers and examples
 • - Headlines and opening paragraphs
 • - The problem of jargon
 • - Being aware of negative coverage

13:00-13:30 Open floor discussion

13:30-14:30 Lunch

SESSION 2: GETTING THE MESSAGE ACROSS
Facilitator: Laura Shields, Brussels Director, The Media Coach

14:30-16:00 Sharing experience and good practice – short presentations followed by tour de table

 • - Jovita Valeikaite (LT), Human Rights Monitoring Institute (NGO Fund Operator): “Communicating the NGO projects: increasing visibility and building the reputation of civil society”
 • - Milen Minchev (BG), Open Society Foundation (NGO Fund Operator):
  “Communicating the NGO projects: good practice and challenges developing e-tools and website”
 • - Lucia Bardosova (SK), Ekopolis (NGO Fund Operator):
  “TEDx ‘Yes, it works!’ event”
 • - Joanna Grabarczyk (PL), ‘HEJTSTOP’ Campaign coordinator ‘Stop Hate’ project: “Communicating on sensitive topics: using social media, advertising, branding and public communications creatively” (TBC)
 • - TOUR DE TABLE: all participants to come prepared to share some experience (good practice, lessons learned, challenges, successes) of implementing communication activities (campaigns, innovative use of social media, web activities, publicity tools, promotional events etc.).

There will also be opportunity to take stock of the current communication requirements and discuss ideas for developing information and publicity rules in the next funding period.

16:00-16:15 Coffee break

16:15-17:00 Practical Exercise: message in a minute
In groups, delegates build and deliver a set of clear simple messages that tell the story of the work of an NGO Fund project.
17:00-17:30 Feedback and discussion / wrap-up

Thursday 5 February (10.00-14.00)
Venue: INNOVATHENS

SESSION 3: HOW TO ‘SELL THE STORY’
Facilitator: Laura Shields, Brussels Director, The Media Coach

9:30-10:00 Stories from the ground
Project promoter, Greece (TBC)
10:00-10:30 Talking to journalists – pitching stories, attracting coverage
Ioanna Fotiadi, Journalist, Kathinmerini English Edition (Greek daily newspaper)
10:30-10:45 0pen floor discussion

10:45-11:00 Coffee break

11:00-12:00 Practical exercises: story judgement – be the editor
In groups, delegates analyse, critique and rank a number of written texts. Group discussion

12:00-12:30 Feedback and wrap-up

Light lunch and departures

 

Το πρόγραμμα

 • FIRST DAY
  4 Φεβρουαρίου 2015 - 5 Φεβρουαρίου 2015
  10:00 - 14:00

Δήλωσε συμμετοχή