Η εκδήλωση

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου εργαστηρίου, παρουσιάζονται οι νεότερες ερευνητικές και τεχνολογικές προσεγγίσεις για τη χρήση των ΓΣΠ (Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών) σε παιχνίδια και ηλεκτρονικές εφαρμογές. Τα ΓΣΠ μπορούν να ενσωματωθούν σε πολλές εφαρμογές ηλεκτρονικού περιεχομένου και υπηρεσιών, όπως τον χωρικό σχεδιασμό, την εκπαίδευση, την υγεία και την ποιότητα ζωής γενικότερα, συνδυάζοντας την εικονική ή/ και την επαυξημένη πραγματικότητα. Παράλληλα, για την αύξηση και βελτίωση της απήχησης στο κοινό, οι τεχνικές της παιχνιδιοποίησης χρησιμοποιούνται ευρέως, εντάσσοντας τα ΓΣΠ ως ουσιαστικό παράγοντα στη δυναμική και στη διαδραστικότητα των παιχνιδιών. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθούν παραδείγματα από τις νεότερες και καινοτόμες εφαρμογές στο τομέα των ΓΣΠ και ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Μέσα από βιωματικά παραδείγματα χρήσης τεχνολογιών Web-GIS για ηλεκτρονικές εφαρμογές και παιχνίδια, θα παρουσιαστεί μια εφαρμογή Web-GIS η οποία χρησιμοποιεί πρόσφατες και ανοικτού λογισμικού τεχνολογικές λύσεις για την ενσωμάτωση των GIS σε περιβάλλον διαδικτύου. Θα εισάγουμε χωρικά στοιχεία στην εφαρμογή, παρακολουθώντας την ανάλυσή τους και θα συζητήσουμε τις δυνατότητες για εξέλιξη και ενσωμάτωση σε ηλεκτρονικά παιχνίδια ή άλλου είδους ηλεκτρονικές εφαρμογές.

 

Εισηγητές:

Γιώργος Φώτης – Καθηγητής ΕΜΠ

Γιώργος Παναγιωτόπουλος – Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών. Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου

Η εγγραφή στο εργαστήριο είναι υποχρεωτική!

Το πρόγραμμα

  • 16 Σεπτεμβρίου 2017
    12:00 - 14:00

Δήλωσε συμμετοχή

Οι δηλώσεις συμμετοχής για αυτή την εκδήλωση ολοκληρώθηκαν.