Η εκδήλωση

Πως εντάσσονται τα εκπαιδευτικά παιχνίδια στην τυπική και ειδική εκπαίδευση;

Ένα εργαστήριο για εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και μη, σε συνεργασία με τη SciFY!

 

  • Παρουσίαση: Τι μάθαμε (Lessons Learned) από την ανάπτυξη ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για τυφλά παιδιά.
  • Εκπαίδευση: Συμμετεχόντων παιδαγωγών στη χρήση και αξιοποίηση inclusive εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών (για τυφλούς και βλέποντες)
  • Workshop 1: Επίδειξη πλατφόρμας για εύκολη δημιουργία νέων ηλεκτρονικών παιχνιδιών από τους ίδιους χωρίς γνώσεις πληροφορικής
  • Workshop 2: Η χρήση των inclusive παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ιδέες, προοπτικές και προτεραιοποίηση.

Το πρόγραμμα

  • 23 Απριλίου 2017
    10:30 - 12:00

Δήλωσε συμμετοχή

Οι δηλώσεις συμμετοχής για αυτή την εκδήλωση ολοκληρώθηκαν.