Η εκδήλωση

Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κύριων χαρακτηριστικών των εργαλείων web metrics όπως το Google Analytics, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να αντιλαμβάνονται την συμπεριφορά των επισκεπτών, να μάθουν λεπτομέρειες για το πώς αποδίδει η κάθε σελίδα, πόση ώρα παρέμειναν στην ιστοσελίδα, από πού προέρχονται οι επισκέπτες, πόσοι από αυτούς κάνουν ενέργειες που έχουν οριστεί ως στόχοι καθώς επίσης να αξιοποιούν τα αποτελέσματα στην διαμόρφωση της προώθησης των Ιστοσελίδων τους.

Επιπλέον,  η παρουσίαση και η εκπαίδευση στην αποτελεσματική αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η διαφήμιση μέσω του AdWords, της γνωστής Μηχανής Αναζήτησης της Google. Ακόμη, ο κάθε υποψήφιος διαφημιστής, θα μάθει με ποιο τρόπο να κάνει αποτελεσματική έρευνα αγοράς έτσι ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις σωστές λέξεις κλειδιά χωρίς να βγαίνει εκτός προϋπολογισμού. Η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων στο συγκεκριμένο σεμινάριο, θα αυξήσει την ανταγωνιστική θέση των επιχειρήσεων και των Ιστοχώρων που διαχειρίζονται.

Το Σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε Web Designers, Developers, διαχειριστές Ιστοσελίδων, σε Στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται με την παρακολούθηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας του Ιστοτόπου της εταιρίας τους, σε στελέχη του τμήματος πωλήσεων επιχειρήσεων αλλά και σε μεμονωμένους χρήστες που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν την κίνηση της Ιστοσελίδας τους. Επίσης, και σε Στελέχη επιχειρήσεων που έχουν αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης και υποστήριξης των προϊόντων & υπηρεσιών των Εταιριών τους , σε μεμονωμένους χρήστες που εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα της διαφήμισης στο Internet.

Θεματολογία Analytics:

-Google Analytics

-Conversions – Goals Views – Δομή λογαριασμού – Εγκατάσταση Google Analytics

-Περιήγηση στο Google Analytics βήμα βήμα- Σημαντικά Reports

-Google Analytics Ecommerce – Χρήσιμα Reports

-Google Analytics+Adwords – Google Analytics+Webmaster Tools

-Manual Tagging – Url Builder – Google Analytics+Facebook Ads

-Συντομεύσεις – Πίνακες Ελέγχου – Custom Reports – Segments

Θεματολογία Google Ads:

Από τη θεωρία στην πράξη (pay per click, contextual ads)
Οδηγός βήμα βήμα για καμπάνια Google Adwords + Smart Ads
Υπολογισμός κόστους, στατιστικά, ορολογία
Μυστικά για επιτυχημένες καμπάνιες
Στρατηγική για τα Conversions και Conversion tracking
Αναφορά σε στρατηγική επιλογής keywords, στην επιλογή στρατηγικών bidding (Bidding Strategy)
Τύποι campaigns και η διαδικασία Campaign Set up
Keyword Optimization στρατηγικές
Display campaigns (targeting image ads & text ads ανά θέμα, keyword ή συγκεκριμένο website)
Remarketing campaigns
Reporting tools

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος επίσης λαμβάνουν:
✔ Βεβαίωση παρακολούθησης (Certificate of Completion).
✔ Ειδικές σημειώσεις από το πρόγραμμα παρακολούθησης.

Κόστος συμμετοχής: €30

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στο πρόγραμμα:

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η εγγραφή και η κατάθεση του ποσού για τη διασφάλιση της θέσης σας.
Τηρείται αυστηρά η σειρά των εγγραφών καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Με την εγγραφή σας στα προγράμματά μας, αποδέχεστε αυτόματα όλους τους όρους συμμετοχής και όρους χρήσης μας.
Οι τιμές είναι τελικές με απόδειξη ή τιμολόγιο.
Η παρακολούθηση γίνεται μέσω ZOOM (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων).

Το πρόγραμμα

  • 26 Ιανουαρίου 2021
    11:00 - 15:00

Δήλωσε συμμετοχή

Δήλωσε Συμμετοχή