Η εκδήλωση

H Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕ.Γ.ΚΑ.Δ.), στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Σχεδίου για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 2018-2021 και ειδικότερα των δράσεων ευαισθητοποίησης  και συμμετοχής  των νέων  και  του κοινού στην πρόληψη του φαινομένου, διοργανώνει σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) τον δεύτερο συμμετοχικό μαραθώνιο προγραμματισμού Hackathon, με θέμα την πρόληψη της διαφθοράς και την ενίσχυση της ακεραιότητας στον αθλητισμό.

Στην εκδήλωση καλούνται να συμμετάσχουν φοιτητές, ακαδημαϊκοί, νεοφυείς επιχειρήσεις (start-up), προγραμματιστές, καθώς και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη αποτελεσματικών μέσων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας πάνω σε ζητήματα πρόληψης της διαφθοράς και ενίσχυσης της ακεραιότητας στον Αθλητισμό.

Η εκδήλωση εντάσσεται στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας κατά της Διαφθοράς και θα λάβει χώρα 8-9 Δεκεμβρίου 2018

Για τους όρους συμμετοχής και την υποβολή αίτησης μέχρι και την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου 2018 (24:00), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν στους παρακάτω ηλεκτρονικούς συνδέσμους:  «Περιγραφή διαγωνισμού/όροι συμμετοχής»  και «υποβολή αίτησης συμμετοχής».

Το πρόγραμμα

  • 8 Δεκεμβρίου 2018
    09:00 - 20:00
  • 9 Δεκεμβρίου 2018
    09:00 - 20:00

Δήλωσε συμμετοχή

Δήλωσε Συμμετοχή