Η εκδήλωση

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν γνώσεις πάνω στο αντικείμενο και τις τεχνικές της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Πιο συγκεκριμένα:
-να αποκτήσουν γνώση των βασικών εννοιών και μεθόδων Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

-να αφομοιώσουν τη σπουδαιότητα της λειτουργίας Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διοίκηση των επιχειρήσεων

-να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις τεχνικές χειρισμού επιμέρους θεμάτων που αναφέρονται στο προσωπικό των επιχειρήσεων, όπως προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού, προσέλκυση, επιλογή, αξιολόγηση απόδοσης, αμοιβές, εκπαίδευση.

Θεματολογία Εισήγησης

Εισαγωγή στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

Οι γυναίκες στη διοίκηση των επιχειρήσεων

Εκπαίδευση & Ανάπτυξη

Συστήματα Αμοιβών

Η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Τρόποι παρακολούθησης

Live Streaming από την σελίδα του Innovathens ΕΔΩ.

Το πρόγραμμα

  • 50 tips
    19 Μαρτίου 2021
    12:00 - 13:30

Δήλωσε συμμετοχή