Η εκδήλωση

Το INNOVATHENS του Δήμου Αθηναίων, η Samsung Electronics Hellas, ο Σύνδεσμος Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος και το εργαστήριο ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Innovation and Design in Mobile Applications and Services.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αναπτύξει τις δεξιότητες των συμμετεχόντων στη σχεδίαση και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών κι επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες και προοπτικές που προσφέρονται στο χώρο του mobile. Το πρόγραμμα παρέχει ένα υψηλό θεωρητικό και πρακτικό υπόβαθρο στη διοίκηση και την καινοτομία, καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων, οι οποίες μπορούν να μετατρέψουν μια καινοτόμο ιδέα σε εφαρμόσιμο επιχειρηματικό πλάνο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ζητήματα που αφορούν στον τρόπο ανάπτυξης νέων ιδεών και τη δυνατότητα εφαρμογής και μοντελοποίησης τους. Το πρόγραμμα επιπλέον διαφοροποιείται μέσω της εμπλοκής των συμμετεχόντων σε εργαστήρια καινοτομίας και δημιουργικότητας, και μέσω της ανάληψης ενός ομαδικού καινοτόμου έργου (project) που εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε τελειόφοιτους ή αποφοίτους Πανεπιστημίων, Τεχνικών και Πολυτεχνικών Σχολών, άνδρες και γυναίκες, που θα ήθελαν να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στο επιχειρείν, δίνοντας έμφαση στο χώρο των κινητών εφαρμογών και υπηρεσιών. Τεχνικό υπόβαθρο και ικανότητες ανάπτυξης εφαρμογών θα ήταν θεμιτό αλλά όχι απαραίτητο στοιχείο για τους συμμετέχοντες.

Διαδικασία αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν έως και τις 3 Νοεμβρίου 2014 τα απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. αίτηση
2. σύντομο Βιογραφικό

στη Δρ. Κατερίνα Φραϊδάκη (210 8203654, fraidaki@aueb.gr)
Περισσότερες πληροφόρίες εδώ

 

Διάρκεια και διεξαγωγή προγράμματος
Η διάρκεια του προγράμματος είναι 50 ώρες, η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και θα διεξάγεται μία με δύο φορές κατ” έτος στο πλαίσιο του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν εντός 4 εβδομάδων στις εγκαταστάσεις του ΙΝΝΟVATHENS στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, Κτίριο Αεροφυλάκιο 2, Πειραιώς 100, Γκάζι, 11854 Αθήνα. Η πρώτη περίοδος διεξαγωγής του προγράμματος θα είναι Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα επιλεγούν μετά από διαδικασία αξιολόγησης, στο πλαίσιο του ΚΕΚ-ΟΠΑ, και θα υποστηριχθούν με τη χορήγηση υποτροφιών από τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίνων – ΙΝΝΟVATHENS, με την οικονομική υποστήριξη της Εταιρίας Samsung.

Οι συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό σπουδών από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

 

Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας

Η πρώτη εβδομάδα του προγράμματος έχει τίτλο: “Idea Generation and Business Model Innovation” και αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και την εξοικείωση με τεχνικές δημιουργικότητας και παραγωγής ιδεών, καθώς και την κατανόηση των βασικών συστατικών που συνθέτουν ένα καινοτόμο επιχειρηματικό μοντέλο.
Η δεύτερη εβδομάδα του προγράμματος έχει τίτλο: “Design Thinking” και αφορά στη διαδικασία ταχείας παραγωγής ενός προϊόντος, υπηρεσίας ή λειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένων όλων των βημάτων από τον σχεδιασμό ως την ανάπτυξη prototype και τον έλεγχο της εμπειρίας του χρήστη. Με βάση την επιχειρηματική ιδέα που έχουν ορίσει οι ομάδες κατά την πρώτη εβδομάδα, στις μέρες που ακολουθούν πραγματοποιείται μια συνεχόμενη εναλλαγή μεταξύ θεωρίας και πράξης.
Η τρίτη εβδομάδα του προγράμματος έχει τίτλο: “From Vision to Execution” και αφορά βασικά θέματα που πρέπει κανείς να κατανοήσει ώστε να μετασχηματίσει την ιδέα σε επιχειρηματική πράξη. Στο τέλος, πραγματοποιείται workshop για επιτυχημένο pitching και υλοποίηση ενός Pitch Deck για κάθε ομάδα.
Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ

 

Η διαδικασία αιτήσεων έχει λήξει.
Ευχαριστούμε για την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

 

Το πρόγραμμα

 • Idea Generation and Business Model Innovation
  10 Νοεμβρίου 2014 - 14 Νοεμβρίου 2014
  10:00 - 15:00
 • Design Thinking
  17 Νοεμβρίου 2014 - 21 Νοεμβρίου 2014
  10:00 - 19:00
 • From Vision To Execution
  24 Νοεμβρίου 2014 - 28 Νοεμβρίου 2014
  10:00 - 15:00
 • Παρουσιάσεις
  1 Δεκεμβρίου 2014 - 2 Δεκεμβρίου 2014
  10:00 - 15:00

Δήλωσε συμμετοχή