Η εκδήλωση

«Με σωστό σχεδιασμό, συστηματικές κινήσεις και ψυχραιμία μπορώ να πετύχω την κατάλληλη για εμένα θέση εργασίας»

 

Το πρόγραμμα αυτό αφορά στην υποστήριξη νέων αποφοίτων ή ατόμων με μικρή εργασιακή εμπειρίακατά την αναζήτηση της πρώτης τους εργασίας και στην ενδυνάμωση του προφίλ για την επίτευξη του παραπάνω στόχου.

 1. Τι πλάνο ενεργειών θα σχεδιάσω και τι στόχους θα θέσω, ώστε να κάνω πιο αποτελεσματικά την αναζήτηση της πρώτης μου εργασίας;
 2. Με ποιο τρόπο θα εντοπίσω τις ευκαιρίες καριέρας που παρουσιάζονται στην αγορά και πως θα τις αξιοποιήσω;
 3. Προετοιμασία σε 3 στάδια για την επιτυχή αναζήτηση εργασίας:
 • Πριν τη συνέντευξη (Διαμορφώνοντας ένα ελκυστικό βιογραφικό σημείωμα, αναζήτηση για την εταιρεία και τη θέση εργασίας)
 • Ο ρόλος της εθελοντικής εργασίας.
 • Συνέντευξη(Φτάνοντας στο χώρο της εταιρείας – τρόποι συμπεριφοράς, συμβουλές για επιτυχημένη συνέντευξη)
 • Μετά τη συνέντευξη (Χαιρετισμός και follow-up)
 • LinkedIn: Πώς να διαμορφώσεις ένα ελκυστικό προφίλ και να αυξήσεις το self-branding
 • Ποιος είναι ο σκοπόςτου LinkedIn;
 • Πώς να διαμορφώσω τις 4 βασικές ενότητες (φωτογραφία, όνομα, επαγγελματική εμπειρία, εκπαίδευση);
 • Τι επιπλέον μπορώ να αναδείξω μέσω του LinkedIn;
 • Πωςμπορώναενδυναμώσωτοπροφίλμου(SEO keywords, volunteer experience, recommendations, groups, etc.)
 • Πώς δικτυώνομαι στην αγορά μέσω του LinkedIn;
 • Πως αναζητώ ευκαιρίες καριέρας;

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: Έμπειρα στελέχη της KPMG με μακρόχρονη εμπειρία στην επιλογή προσωπικού και στην καθοδήγηση στελεχών σε θέματα καριέρας και στην αναζήτηση ευκαιριών απασχόλησης.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους έως 30 ετών και η συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν.

Θα δοθεί πιστοποίηση παρακολούθησης από την KPMG . 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο email για την επιτυχή καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής σας.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Στην περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε με δεύτερο email (ενδεικτικά, μία εβδομάδα πριν το εργαστήριο). Είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσετε την συμμετοχή σας, απαντώντας στο  δεύτερο email που θα λάβετε προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση σας.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί μέσω Zoom· στους συμμετέχοντες θα αποσταλεί σύνδεσμος συμμετοχής πριν το σεμινάριο.

Το πρόγραμμα

 • 10 Ιουνίου 2020
  10:00 - 12:00

Δήλωσε συμμετοχή

Οι δηλώσεις συμμετοχής για αυτή την εκδήλωση ολοκληρώθηκαν.