Η εκδήλωση

Η ανάγκη της μεγάλης πλειοψηφίας των επιχειρήσεων για την υποστήριξη περιβάλλοντος υψηλής διαθεσιμότητας (High Availability – HA) είναι καταγεγραμμένη. Απο την άλλη μεριά, τα πeριβάλλοντα cloud δημιουργούνται με τον κανόνα οτι κάθε εικονικό μηχάνημα (Virtual Machine – VM) μπορεί να αποτύχει στην λειτουργία του, ανά πάσα στιγμή.

Το ερώτημα που τίθεται αμέσως είναι “Τι μπορώ να κάνω για τις εφαρμογές που απαιτούν υψηλή διαθεσιμότητα;

Θα δώσουμε απαντήσεις στο παραπάνω καίριο ερώτημα, διερευνώντας όλες τις πτυχές που εμπλέκονται στην παροχή της βέλτιστης υποδομής και τις διάφορες τεχνικές που μπορεί να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση αστοχιών. Θα γίνει παρουσίαση του υποσυστήματος OpenStack Orchestration, το οποίο φέρει το όνομα Heat. Η δημιουργία και διαχείριση της εγκατάστασης εφαρμογών λογισμικού μπορεί να γίνει με την γλώσσα Heat Orchestration Template (HOT), η οποία δίνει και δυνατότητα για την καλύτερη αντιμετώπιση συμβάντων.

Το πρόγραμμα της συνάντησης είναι:

  • 19:00 – 19:05, Καλωσόρισμα, Θανάσης Παραθυράς, Διοργανωτής #OSATH
  • 19:05 – 19:50, Ομιλία “High Availability in OpenStack”, Θανάσης Παραθυράς
  • 19:50 – 20:10, Διάλειμμα
  • 20:10 – 21:00, Ανοιχτή συζήτηση μελών και επισκεπτών

Τηνεκδήλωση διοργανώνει η τοπική κοινότητα χρηστών OpenStack (#OSATH) σε συνεργασία με το INNOVATHENS και με την υποστήριξη της μη κερδοσκοπικής Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ).

Περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία με την ελληνική κοινότητα OpenStack μπορείτε να βρείτε εδώ.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Για την καλύτερη οργάνωση του χώρου παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στη σχετική φόρμα.

 

Το πρόγραμμα

  • 12 Μαΐου 2015
    19:00 - 21:00

Δήλωσε συμμετοχή

Δήλωσε Συμμετοχή