Η εκδήλωση

Κύκλος 4 εργαστηρίων με τον Τριαντάφυλλο Κατσαρέλη.

Απευθύνεται σε όλους που έχουν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση ή είναι Φοιτητές.

Αυτή η προσέγγιση στο Project Management είναι generic. Οι μαθητές του κ. Κατσαρέλη ήταν από Μηχανικούς, Πληροφορικάριους, Διοίκησης Επιχειρήσεων, έως Βιολόγοι, Φαρμακοποιοί, Ιατροί  και Ανώτεροι Αξιωματικοί της Αστυνομίας.

Θεματολογία & Ημερομηνίες Διεξαγωγής.

1) Ικανότητες – Δεξιότητες – Γνώσεις | 6.04.2021 | 5 – 7.20 μμ.

(Εισαγωγή στο Πρότυπο «Βάση Αναφοράς Ατομικής Επάρκείας» του International Project Management Association.

Το Ελληνικό Δίκτυο Διαχειριστών Έργων – PM Greece)
Διάρκεια: 1ωρα και 50 λεπτά, όπου περιλαμβάνονται 10λεπτο διάλειμμα και 10 λεπτά για ερωτήσεις στο τέλος.

2) Το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο υλοποιείται ένα έργο | 13.04.2021 | 5 – 7.20 μμ.

(Προοπτική: Από την στρατηγική του οργανισμού που υλοποιεί το έργο , έως την κουλτούρα και τις αξίες του)
Διάρκεια: 1ωρα και 50 λεπτά, όπου περιλαμβάνονται 10λεπτο διάλειμμα και 10 λεπτά για ερωτήσεις στο τέλος.

3) Πόσο «soft» είναι αλήθεια τα soft skills: | 20.04.2021 | 5 – 7.20 μμ.

(Άνθρωποι: κοινωνικές επάρκειες συμπεριφοράς. Πρώτα απ” όλα αυτό-αναλογισμός και αυτό-πειθαρχία. Αλλά και προσωπική επικοινωνία, και διαπραγμάτευση και ομαδική εργασία και ηγεσία)
Διάρκεια: 1ωρα και 50 λεπτά, όπου περιλαμβάνονται 10λεπτο διάλειμμα και 10 λεπτά για ερωτήσεις στο τέλος.

4) Από την φάση προσδιορισμού του έργου, ως το τελικό «πάρτυ»! | 11.05.2021 | 5 – 7.30 μμ.

(Πρακτική: Οι τεχνικές επάρκειες που οφείλει να κατέχει ο διοικητής-διαχειριστής κάθε έργου. Από την κοστολόγηση, τον χρονικό προγραμματισμό, την διαχείριση κινδύνων, αλλά και ευκαιριών, την εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών και την απαιτούμενη ποιότητα στο έργο)
1ωρα και 50 λεπτά, όπου περιλαμβάνονται 10λεπτο διάλειμμα και 20 λεπτά για ερωτήσεις στο τέλος.

Ώρες διεξαγωγής: 17:00-19:20

Κόστος συμμετοχής/ενότητα: €50
Για την παρακολούθηση όλων των ενοτήτων: €160

Το πρόγραμμα

  • 13 Απριλίου 2021
    17:00 - 19:20
  • 20 Απριλίου 2021
    17:00 - 19:20
  • 11 Μαΐου 2021
    17:00 - 19:20

Δήλωσε συμμετοχή

Δήλωσε Συμμετοχή