Η εκδήλωση

Σκοπός του σεμιναρίου παρέχει στους συμμετέχοντες τις βασικές γνώσεις και ικανότητες ώστε είτε να μπορούν να ηγηθούν ενός έργου, είτε να είναι αποδοτικά και χρήσιμα μέλη της ομάδας έργου. Θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αποκτήσουν συστηματική και ολοκληρωμένη άποψη για τον τρόπο που πρέπει να οργανώνεται, να εκτελείται και να ελέγχεται ένα έργο. Τέλος, θα μάθουν με ποιόν τρόπο να προβλέπονται και να αντιμετωπίζονται οι κίνδυνοι.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλα τα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που έχουν σαν αντικείμενο εργασίας τη Διαχείριση Έργων οποιουδήποτε περιεχομένου και θέλουν να ανανεώσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους καθώς επίσης και σε λειτουργικούς Managers και στο επιτελικό προσωπικό, που πρέπει άμεσα ή έμμεσα να παρέχουν υποστήριξη στα Έργα.

θεματολογία Προγράμματος:

Τι είναι project /’Εργο και κύκλος ζωής του έργου
Σύλληψη, έναρξη, υλοποίηση, ολοκλήρωση και αποδοχή
Λειτουργία και συντήρηση
Οργάνωση ομάδας έργου, ρόλος του υπεύθυνου έργου (projectmanager)
Οργάνωση κατά project
Προσδιορισμός των φάσεων του έργου.
Προγράμματα και διαγράμματα (Gantt-Pert-CPM).
Πότε ένα έργο θεωρείται επιτυχές.
Είδη πόρων για τις ανάγκες του έργου.
Μελέτη σκοπιμότητας, κατάρτιση προϋπολογισμού, χρηματορροή
Προβλέψεις, η πρόβλεψη πιθανών προβλημάτων και η επίλυσή τους
Tο Project plan

Κόστος Συμμετοχής: €60

Εισηγητής:

Ο Γεράσιμος Τζαμαρέλος είναι κάτοχος Διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ και πτυχιούχος στην Επικοινωνία και στην ψυχολογία του καταναλωτή. Είναι έμπειρος και εγκεκριμένος  καθηγητής  επιχειρηματικών σεμιναρίων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και δημόσιων οργανισμών, με εξειδίκευση σε θέματα Marketing και Επιχειρηματικότητας.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα:

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η εγγραφή και η κατάθεση του ποσού για τη διασφάλιση της θέσης σας.
Τηρείται αυστηρά η σειρά των εγγραφών καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων.
Με την εγγραφή σας στα προγράμματά μας, αποδέχεστε αυτόματα όλους τους όρους συμμετοχής και όρους χρήσης μας.
Οι τιμές είναι τελικές με απόδειξη ή τιμολόγιο.
Η παρακολούθηση του προγράμματος γίνεται μέσω ZOOM (περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων).

Το πρόγραμμα

  • 25 Ιανουαρίου 2021
    17:30 - 21:00
  • 26 Ιανουαρίου 2021
    17:30 - 21:00

Δήλωσε συμμετοχή

Δήλωσε Συμμετοχή