Η εκδήλωση

Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων 2015 με θέμα «Μουσεία για μια βιώσιμη κοινωνία» η εταιρία PostScriptum σε συνεργασία με τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων INNOVATHENS και την Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) οργανώνει τη διημερίδα Ψηφιακή Αειφορία/ Νέες Προοπτικές για Μουσεία και Πολιτιστικούς Οργανισμούς. Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Μαΐου 2015, στο Αεριοφυλάκιο 2 στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί όπου στεγάζεται και το INNOVATHENS, και τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Τμήματος του ICOM (Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων).

Η εκδήλωση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ανώτερα στελέχη των πιο σημαντικών μουσείων και πολιτιστικών οργανισμών της χώρας καθώς και σε στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού και εν γένει σε άτομα που κατέχουν κομβικές θέσεις στη διαμόρφωση πολιτιστικής πολιτικής στη χώρα μας. Απευθύνεται επίσης σε μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, της τουριστικής βιομηχανίας και των δημιουργικών βιομηχανιών και βεβαίως σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Ως κεντρικοί ομιλητές έχουν προσκληθεί κορυφαίοι εκπρόσωποι ιδρυμάτων και φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι στο πλαίσιο έξι διακριτών θεματικών ενοτήτων  θα παρουσιάσουν τις νεότερες τάσεις στη διαχείριση και ανάδειξη των αγαθών της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφαση στις συνιστώσες του ψηφιακού μας κόσμου αλλά και στη συμβολή των θεσμικών διαχειριστών της πολιτιστικής κληρονομιάς στη βιώσιμη ανάπτυξη των κοινωνιών στις οποίες ανήκουν. Ως ομιλητές και συντονιστές «πάνελ» θα παρευρεθούν, επίσης,  Έλληνες εκπρόσωποι εθνικών φορέων, πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και πολιτιστικών οργανισμών με στόχο ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο με τη συμμετοχή του κοινού.

Οι θεματικές ενότητες καλύπτουν ποικίλες συνιστώσες της βιώσιμης ανάπτυξης των  σύγχρονων πολιτιστικών οργανισμών και πιο συγκεκριμένα είναι:

- Ψηφιακές Υποδομές και Παραγωγή αξίας στον Πολιτισμό – Πρόσβαση στην πολιτιστική πληροφορία και επανάχρησή της σε δημιουργικές βιομηχανίες, εκπαίδευση, κοινότητες, έρευνα, τουρισμό
- OpenGLAM – Πολιτιστικοί Οργανισμοί ανοιχτό και επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο
- Διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργικές βιομηχανίες
- Οι επαγγελματίες των μουσείων και η καλλιέργεια νέων γνώσεων και δεξιοτήτων
- Πολιτιστικοί οργανισμοί και πολιτιστικός τουρισμός
- Μουσεία, online Κοινότητες, Κοινότητες και Τοπική Ανάπτυξη

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση θα βρείτε εδώ

H συμμετοχή στη διημερίδα είναι δωρεάν.

Λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων απαιτείται προκράτηση η οποία και θα είναι διαθέσιμη από την πλατφόρμα Eventbrite, από την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Σχετικά με την PostScriptum

Η PostScriptum παράγει προστιθέμενη αξία για οργανισμούς και φορείς στον τομέα της πολιτισμικής κληρονομιάς. Συνεργάζεται με μουσεία, πινακοθήκες, φορείς πολιτιστικής κληρονομιάς και άλλα πολιτισμικά ιδρύματα με στόχο να επαναπροσδιορίσουν το ρόλο και τη θέση τους μέσω της καινοτομίας και της αποτελεσματικότερης χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών. Η PostScriptum παρέχει την τεχνογνωσία της ψηφιακής στρατηγικής και ψηφιακής συντήρησης, της εκκαθάρισης πνευματικών δικαιωμάτων, της εμπλοκής των κοινοτήτων και της πρόσβασης σε μία ευρεία γκάμα χρηματοδοτικών ευκαιριών στην Ευρώπη. Εστιάζει το έργο της  σε Έργα που αφορούν τα GLAΜ (Galleries, Libraries, Archives, Museums) για να προκαλέσει υπάρχουσες πρακτικές, να φέρει στο προσκήνιο νέες ιδέες και να δώσει έμφαση σε ανερχόμενα επιχειρηματικά μοντέλα καθώς επίσης να φέρει όλους τους εμπειρογνώμονες μαζί με ένα συμμετοχικό τρόπο. Η ειδοποιός διαφορά έγκειται στην εξεζητημένη προσέγγιση μιας διεθνούς και διασυνδεδεμένης ψηφιακής κοινότητας, η οποία εφαρμόζει τις αξίες της ανοικτότητας, κάνει χρήση των ανοικτών πηγών και του ανοικτού περιεχομένου για να φέρει εις πέρας βιώσιμες υπηρεσίες, να αναπτύξει το κοινό και να δημιουργήσει κοινότητες και νέους τρόπους σκέψης  για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

 

Υπό την αιγίδα:

Χωρίς τίτλο

 

 

 

 

 

Το πρόγραμμα

  • Ημέρα 1η
    22 Μαΐου 2015
    09:00 - 17:00
  • Ημέρα 2η
    23 Μαΐου 2015
    10:00 - 18:00

Δήλωσε συμμετοχή