Η παρούσα πολιτική περιγράφει πώς η ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Α.Ε. (στο εξής «Τεχνόπολη» ή «Εταιρεία»), με έδρα στην οδό Πειραιώς 100, Αθήνα, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει μέσω του ιστοτόπου της www.innovathens.gr (στο εξής «Ιστότοπος»). Η Τεχνόπολη είναι υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική.

Χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

  1. Πληροφοριακό υλικό

Μετά από αίτησή σας, στέλνουμε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου( e-mail) σας το πληροφοριακό υλικό που αιτείσθε. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας.

  1. Παροχή υπηρεσιών

Όταν εκδηλώνετε την πρόθεσή σας να σας παράσχουμε υπηρεσίες, σας ζητούμε ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), ηλικία, επίπεδο σπουδών και επαγγελματική δραστηριότητα. Χρησιμοποιούμε τα στοιχεία αυτά για να επεξεργαστούμε την παραγγελία σας και να σας στείλουμε τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά.  Επίσης ενδέχεται να σας καλέσουμε τηλεφωνικά σε σχέση με την παρασχεθησόμενη υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας, και γενικά να εκπληρώσουμε τη σύμβαση παροχής υπηρεσίας. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας αποστέλλονται σε τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμής και δεν διατηρούμε πληροφορίες σχετικές με την πιστωτική σας κάρτα.

  1. Newsletter (Ηλεκτρονική περιοδική ενημέρωση)

Εφόσον εγγραφείτε στο newsletter μας, θα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας για να σας ενημερώνουμε, μέσω του newsletter, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας.

Εάν δεν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τα αντίστοιχα αιτήματά σας.

Εάν μας διαβιβάζετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, έχετε την υποχρέωση να τηρείτε τις σχετικές διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν την από πλευράς σας λήψη συναίνεσης για τη διαβίβαση των δεδομένων.

Γενικά δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ. Εάν πραγματοποιηθεί τέτοια επεξεργασία σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα ειδοποιηθείτε χωριστά.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Αποδέκτες – Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Τεχνόπολης καθώς και από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό της Τεχνόπολης, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους (ενδεικτικά εταιρείες συμβούλων, παροχής υπηρεσιών καταχώρησης, υπηρεσιών εκδηλώσεων, πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών, μάρκετινγκ, εκπαιδευτικούς οργανισμούς), βάσει των εκάστοτε επιχειρηματικών αναγκών. Επίσης είναι προσβάσιμα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς στους οποίους η Τεχνόπολη υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας. Ακόμη θα είναι προσβάσιμα από τρίτους στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την τήρηση δικαστικής απόφασης, την ανταπόκριση σε αίτημα κανονιστικής ή άλλης αρχής.

 

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η γενική μας πολιτική είναι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης.

 

Cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία “cookies” τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο φυλλομετρητή σας κατά την περιήγησή σας και στη συνέχεια στη συσκευή σας προκειμένου να γίνεται αναγνώριση του φυλλομετρητή  για την προηγούμενη δραστηριότητά του.

Κάποια cookies που χρησιμοποιούμε είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του Ιστοτόπου και δεν ζητούμε τη συναίνεσή σας για να τα τοποθετήσουμε στη συσκευή σας. Είναι τα εξής:

Τα ανωτέρω cookies αποθηκεύονται για 90 ημέρες και μετά διαγράφονται.

 

Τα δικαιώματά σας

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
  • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,43534&_dad=portal&_schema=PORTAL
  • Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση ταυτότητας, και διατηρούμε το δικαίωμα επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα εφόσον επιτρέπεται από το νόμο. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα υποκειμένων δεδομένων εντός των νομίμων προθεσμιών.

 

Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής

Κατά καιρούς ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική, για παράδειγμα προς τήρηση υποχρεώσεων από διατάξεις νόμων ή προς αντιμετώπιση τεχνικών αναγκών. Η αναμορφωμένη πολιτική θα αναρτάται στον Ιστότοπο και σε περίπτωση που, λόγω σημαντικών αλλαγών, απαιτείται η συναίνεσή σας, θα σας ειδοποιούμε σχετικά.