Ελένη Μιχαλάκη, Communications & Social Media Manager/ Τομέας Επικοινωνίας

Μαρίζα Παπαδημητρίου, Press Officer/ Τομέας Επικοινωνίας, +30 213 010 9324