ΟΜΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΑΧΥΝΤΗ 2017 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή και ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων με χαμηλό κόστος